Dostalo sa mu zaslúženej pocty: Minister Plavčan ocenil košického profesora

Košice sa tešia ďalšiemu veľkému úspechu. Celoživotné zásluhy významného profesora ocenil sám minister školstva.

Lenka Fedorová

Po úspechu košických študentov v Bratislave sa veľkej pocte dostalo aj košickému profesorovi. V kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky za významný príspevok k rozvoju molekulovej diagnostiky a epizootológie vírusových nákaz zvierat cenu získal prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., z katedry epizootológie a parazitológie UVLF v Košiciach.

Počas galavečera, ktorý bol vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku mu ju v priestoroch Incheba Expo Bratislava odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.

„Potešilo ma, že som získal toto významné ocenenie. Jedným dychom však musím dodať, že na mojej výskumnej práci sa podieľali desiatky domácich a zahraničných spolupracovníkov, ktorí sú spoluautormi spoločných publikovaných vedeckých prác," vyjadril potešenie profesor Vilček.

Profesor sa ďalej poďakoval za kolegiálny prístup pri riešení vedeckých problémov, za tvorivú atmosféru a za množstvo spoločných nápadov. „Na pyramíde tohto spoločného úsilia a za optimálnych pracovných podmienok na UVLF sa zrodilo toto ocenenie,“ uviedol na záver.

Foto: Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame