Košičania, pozor na zmeny v MHD: Toto všetko sa mení počas leta...

Počas letných mesiacov bude mestská hromadná doprava (MHD) v Košiciach jazdiť v prázdninovom režime. Podľa hovorkyne Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Michaely Karaffpvej ten potrvá od 1. júla do 1. septembra.

Marcel Mojžiš

„Počas tohto obdobia sa prispôsobí kapacita a intervaly väčšiny liniek MHD nižšiemu dopytu zo strany cestujúcich. Pre zistenie odchodov liniek, ktoré budú mať počas pracovných dní cez prázdniny upravený cestovný poriadok, bude slúžiť na výveskách prostredný stĺpec s označením prázdniny. Okrem toho dôjde aj k ďalších úpravám na základe podnetov cestujúcej verejnosti, respektíve požiadaviek mestských častí,“ povedala Karaffová.

Spresnila, že od júla sa zlepší nadväznosť liniek 31 a 72 v Maši. Autobusy linky 31 budú odchádzať medzi 5.00 h a 18.00 h počas pracovných dní z Maše o dve minúty skôr oproti pôvodnému cestovnému poriadku.

Na základe podnetu mestskej časti (MČ) Nad Jazerom linky 52 a 52L zastavia aj na zastávkach Rovníková a Ladožská. Linka 26 bude na základe požiadaviek MČ Šaca vedená po upravenej trase a vynechá zastávku Šaca, školy. Dôjde tiež k úprave cestovného poriadku spojov, ktoré zachádzajú do Poľova vzhľadom na minimálne využívanie vybraných spojov cestujúcimi.

Pre zlepšenie dopravnej obsluhy priemyselného parku pri letisku a potrebe zvýšenia ponúkanej kapacity sa zavádza nový spoj na linke 23 s odchodom o 12.58 h zo Staničného nám. cez pracovné dni. Počas prázdnin sa pre zvýšenie ponúkanej kapacity zavádzajú dva posilové spoje v rannej špičke na linke 18 z Ťahanoviec s odchodmi o 7.13 h a 7.29 h z Bruselskej. Pre zlepšenie koordinácie súbežných liniek 12 a 55t v úseku Mier – Nová nemocnica sa upravujú časové polohy sedlových a večerných spojov linky 55t tak, aby vytvorili lepší následný interval.

Zdroj: TASR