Košice predávajú akcie z KOSIT-u: Vyhlásili súťaž, čo ostane mestu?

Mesto Košice vyhlási verejnú obchodnú súťaž na predaj 29 % akcií v spoločnosti KOSIT, a. s. Rozhodlo o tom košické mestské zastupiteľstvo (MsZ).

Ilustračný obrázok k článku Košice predávajú akcie z KOSIT-u: Vyhlásili súťaž, čo ostane mestu?
Zdroj: TASR

Dôvodom rozhodnutia je, že KOSIT podnikajúci v odpadovom hospodárstve plánuje zvyšovanie základného imania a veľké investičné zámery. Na ne mesto podľa primátora Richarda Rašiho nemá v rozpočte finančné krytie.

V danej košickej firme má dosiaľ mesto 34-% podiel. Ak by si ho chcelo udržať, muselo by nájsť 4,65 milióna eur. Po prípadnom predaji akcií by ostal mestu 5-% podiel. Väčšinovým vlastníkom 66 % akcií v KOSIT-e je spoločnosť Wood Waste Management Ltd.

Mesto si podľa schváleného uznesenia vyhradzuje právo zrušiť obchodnú súťaž, ako aj právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Poslanci tak ešte budú rozhodovať o definitívnom predaji 29-% podielu za cenu, ktorá zo súťaže vzíde. Minimálna cena je stanovená na 4,089 milióna eur.

„My dnes nepredávame KOSIT. Pôjdeme do najtransparen­tnejšej formy – verejnej obchodnej súťaže, ktorá reálne ukáže, čo trh ponúka. Potom sa k tomu vrátime, či to schválime, alebo neschválime. Pokiaľ by sme to potom neschválili, budeme musieť riešiť, kde hľadať financie na nevyhnutné investície ako pokračujúci 34-percentný akcionár,“ konštatoval Raši.

Návrh predložilo mesto spolu s druhou alternatívou, ktorou bolo stiahnutie 29 kusov z obehu za 4,089 milióna eur, ktoré ponúkal KOSIT. Táto možnosť nezískala podporu poslancov.

Na hodnotu finančného podielu mesta vo firme podľa samosprávy negatívne vplývajú viaceré faktory. Vzhľadom na plánované investičné zámery sa minimálne v horizonte do roku 2020 nepredpokladá žiadny výnos pre akcionárov vo forme dividend.

Ďalej sú to nedostatočné investície v predchádzajúcich obdobiach a najmä potreba investícií do rozvojových projektov vyžadovaných legislatívou v oblasti životného prostredia. Uvádza sa aj riziko neukončeného sporu firmy so spoločnosťou RUTHS S.p.A. týkajúceho sa chýb a nedorobkov v prípade rekonštrukcie spaľovne a výstavby turbogenerátora a následného požiaru v roku 2015, ktorý spôsobil deštrukciu významnej časti technológie.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR