Webnoviny - Rôzne

Košická nemocnica L. Pasteura zníži počet lôžok o 226

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach znižuje počet lôžok približne o 14 % a redukcia sa dotkne dvoch tretín pracovísk. Z toho jedno pracovisko by sa malo transformovať z lôžkového na denný stacionár.

Foto: stropkov.sk (SITA) – Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka univerzitnej nemocnice Iveta Marinová. Nemocnica má momentálne 1 616 lôžok a ich počet zredukuje približne o 226. Ako ďalej Marinová uviedla, toto zníženie neovplyvní dostupnosť ani kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení.

„Od môjho nástupu do funkcie riaditeľky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura sa znížil počet zamestnancov o približne 140," spresnila Marinová. Dodala, že vo väčšine prípadov išlo o odchod do dôchodku, nepredĺženie pracovného pomeru alebo ukončenie pracovného pomeru dohodou. Štyria zamestnanci sú vo výpovednej lehote pre nadbytočnosť. Rozdiel počtu zamestnancov prepočítaný na pracovné úväzky predstavuje 126,5 a počet zamestnancov prepočítaný na pracovné úväzky ku koncu apríla bol 3 633,4,“ spresnila Marinová. Celkové záväzky nemocnice k 30. aprílu predstavovali 76,6 mil. eur, z toho po lehote splatnosti je 43,2 mil. eur. „Mesačná strata za prvé štyri mesiace tohto roka je v priemere jeden milión eur a nemala by sa prehlbovať. Vedenie nemocnice podniká kroky na zastavenie zadlžovania. Rokujeme s dodávateľmi o splátkových kalendároch a o odpustení penále,“ povedala Marinová. Dodala, že nemocničným pracoviskám stanovili finančné limity a usilujú sa o zníženie nákladov na energie a lieky a špeciálny zdravotnícky materiál. Podľa Marinovej sa pod vznikajúce dlhy nemocnice podpisujú rozdiely medzi príjmami a výdavkami. Okrem iného sa do hospodárenia premietajú nadlimitné výkony vo všetkých formách zdravotnej starostlivosti, vzhľadom na skutočnosť, že majú ako koncová nemocnica veľa prípadov s neodkladným prijatím, pričom zmluvy so zdravotnými poisťovňami zahŕňajú limit tak pre neodkladnú, ako aj odkladnú zdravotnú starostlivosť.

„Prijali sme účinné opatrenia, aby nedochádzalo k tvorbe nadlimitov za hospitalizácie, avšak znížiť podobným spôsobom nadlimity za svalzové výkony, vyšetrenia na CT prístroji a vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR) nie je možné, pretože 50 % týchto vyšetrení vykonávame pre pacientov iných zdravotníckych zariadení. V prvom štvrťroku tohto roka evidujeme v troch zdravotných poisťovniach nadlimity za svalzové výkony, CT a MR vyšetrenia vo výške približne 464 tis. eur. Ich neuhradenie sa premieta do hospodárenia zdravotníckeho zariadenia. Zároveň došlo v porovnaní so štyrmi mesiacmi minulého roka k zníženiu príjmov zo strany zdravotných poisťovní o približne 2 milióny eur," argumentuje Marinová.

V súlade s platnou legislatívou môžu zdravotnícke zariadenia vyberať poplatky za výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia alebo sú hradené iba čiastočne. V univerzitnej nemocnici v minulosti spoplatnili zdravotnú starostlivosť nad rámec tej, ktorá je poskytovaná z verejného zdravotného poistenia. Platené sú napríklad niektoré plastické, stomatochirurgické či stomatologické zákroky a tiež ubytovanie v nadštandardných izbách či možnosť výberu pôrodníka pokiaľ ide o pôrod v ústavnej pohotovostnej službe a lekár musí prísť výlučne kvôli nemu do práce. O zavádzaní ďalších poplatkov v tomto období nemocnica neuvažuje.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM