Košickí poslanci schválili nový úver na rozvojové projekty

Bez vážnejšej diskusie poslanci košického mestského zastupiteľstva schválili návrh, aby si mesto zobralo nové úvery na krytie rozvojových programov.

Webnoviny -

Mesto si chce zobrať krátkodobý úver 9 116 977 € na financovanie schválených investičných projektov mesta Košice do refundácie z finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. Ide o investície do modernizácie štyroch základných škôl, vzdelávania a na výstavbu biokompostárne ako aj na projekty terénnej sociálnej práce. Dlhodobým termínovaným úverom 1 115 546 € chce kryť spolufinancovanie schválených investičných projektov.

Ako pre agentúru SITA uviedol poslanec Martin Boritáš, úver umožní realizáciu už schválených projektov, na ktoré mesto dostane nenávratný finančný príspevok z európskych fondov. „Je síce kríza, no bola by škoda nevyužiť tieto nenávratné zdroje, hoci si teraz musíme požičať,“ povedal Boritáš.

Poslanci schválili aj žiadosť Bytového podniku mesta Košice, s.r.o., o poskytnutie prechodnej finančnej výpomoci so splatnosťou 10 rokov vo výške 503 526 € na splatenie záväzkov voči správcom bytových domov s krytím z fondu rozvoja bývania mesta a ďalších záväzkov, ktoré prešli na spoločnosť z predchádzajúceho bytového podniku, ktorý fungoval ako mestská príspevková organizácia.

SITA

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.