Ilustračný obrázok k článku Košický kraj prijíma protikorupčné opatrenia a má byť viac otvorený pre verejnosť
Zdroj: KSK

Košický kraj prijíma protikorupčné opatrenia a má byť viac otvorený pre verejnosť

Po analýze protikorupčného auditu, ktorý na KSK vykonala mimovládna organizácia Transparency International Slovensko, prijíma župa zásadné opatrenia.

Eva Mikulová Samospráva
Eva Mikulová Samospráva

Košický kraj prijíma protikorupčné opatrenia a má byť viac otvorený pre verejnosť

Po analýze protikorupčného auditu, ktorý na KSK vykonala mimovládna organizácia Transparency International Slovensko, prijíma župa zásadné opatrenia.

Ilustračný obrázok k článku Košický kraj prijíma protikorupčné opatrenia a má byť viac otvorený pre verejnosť
Zdroj: KSK

Verejné peniaze chce KSK investovať účelne a transparentne a do rozhodovania chce vo väčšej miere zapájať aj verejnosť.

„Po nástupe do funkcie bolo viac ako zjavné, že mnohé procesy, či už v rámci Úradu KSK alebo podriadených organizácií nefungujú tak, ako by mali. Košický kraj v rebríčku transparentnosti miest a žúp za rok 2017 skončil, bohužiaľ, na poslednom mieste,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Chcú byť transparentnejší

Práve preto nechala župa vypracovať hĺbkový audit, ktorý mal odhaliť konkrétne nedostatky a odporučiť opatrenia, ktoré pomôžu zefektívniť jednotlivé procesy. „Transparency International nás nešetrila a zauditovala každý proces. Sme však radi, že poznáme výstupy. Audit je pre nás cestovnou mapou, budeme sa snažiť presadiť z neho čo najviac, pretože je našou snahou rozhýbať Košický kraj k jedným z najtransparen­tnejších na Slovensku,“ dodal Trnka.

Zadaním auditu realizovaného v období august 2018 až február 2019 bolo najmä to, aby jeho zistenia mohli slúžiť na revidovanie procesov nastavených v predchádzajúcich volebných obdobiach

Pozornosť expertov Transparency sa zamerala na kľúčové procesy samosprávy s cieľom priniesť podrobný popis rizikových miest v rozhodovacích činnostiach vzťahujúcich sa na originálne kompetencie VÚC. Hodnotené boli najmä roky 2013 až 2017. Audit ukázal, že vo fungovaní Košického samosprávneho kraja existujú rezervy z hľadiska transparentnosti.

„Desiatky navrhovaných opatrení by tak mali slúžiť ako podklad pre Košický samosprávny kraj na prehodnotenie daných procesov. V kľúčových politikách, ako sú prístup k informáciám, zapojenie verejnosti do rozhodovania a oblasť rozpočtu, boli zistené nedostatky závažnejšieho charakteru,“ uviedol riaditeľ mimovládnej organizácie Gabriel Šípoš.

Konflikty záujmov

Najhoršie hodnotenie bolo prisúdené oblastiam súvisiacim s etickou infraštruktúrou a predchádzaním konfliktu záujmov, kde boli identifikované závažné nedostatky s možnými rizikami pre neetické správanie alebo neefektívne rozhodovanie.

Transparency sa v rámci auditu pozrela aj na konkrétne zmluvné vzťahy župy vo viacerých oblastiach. Pri zmluvách s dopravcami poskytujúcimi autobusovú prepravu odhalila neefektívnosť a porušenie legislatívy. Pri zmluvách s poskytovateľom sociálnych služieb a dodávateľom tepla pre školy dokonca aj znaky politického klientelizmu.

Výsledkom protikorupčného auditu sú konkrétne odporúčania.

V rámci zvýšenia transparentnosti plánuje košická župa zmeniť rokovania komisií Zastupiteľstva KSK na verejné, prijať VZN, ktorým ustanoví podrobnosti o organizácii referenda, zverejňovať priebežné čerpanie rozpočtu aj register investičných akcií, ktoré plánuje v priebehu roka realizovať.

Verejnosť bude mať možnosť vystúpiť na krajských zastupiteľstvách bez toho, aby to schvaľovali poslanci. Okrem toho chce kraj prijať etické kódexy a smernice o etike pre zamestnancov úradu, organizácií aj volených predstaviteľov.

„Ďalej nám TIS odporučila, aby výberové konania riaditeľov sociálnych zariadení boli otvorené a bol definovaný postup ich výberu. Košický kraj už postupuje nad rámec tohto odporúčania, nakoľko výberové konania na vedúcich odborov Úradu prebiehali formou verejných vypočutí a v tomto trende chceme pokračovať,“ dodal predseda KSK.

Protikorupčný audit KSK
3
Galéria
Zdroj: KSK
Zdroj: kosice.dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín