Eva Mikulová Samospráva

Košický kraj zavádza protikorupčné opatrenia aj pravidlá pre referendum

KSK zavádza prvé protikorupčné opatrenia, ktoré majú zvýšiť transparentnosť. V poslednom hodnotení transparentnosti v roku 2017, dopadol totiž na poslednom mieste.

Ilustračný obrázok k článku Košický kraj zavádza protikorupčné opatrenia aj pravidlá pre referendum
12
Galéria

Mimovládna organizácia Transparency International (TIS) vypracovala Protikorupčný audit. Vyhodnotené v ňom boli silné aj slabé stránky župy a navrhnuté konkrétne odporúčania, ktoré by mali zvýšiť transparentnosť.

Pravidlá pre referendum

Košický samosprávny kraj prijíma Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) o organizácii referenda.

Po novom bude môcť referendum vyhlásiť zastupiteľstvo, ak sa na tom uznesie alebo ak o to petíciou požiada aspoň 30 percent oprávnených voličov.

Zastupiteľstvo tiež môže vyhlásiť referendum o odvolaní predsedu.

Vo VZN sú presne určené podmienky referenda, hlasovanie, aj kreovanie volebnej komisie. Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň polovica oprávnených voličov a rozhodnutie bude prijaté nadpolovičnou väčšinou ich platných hlasov.

„Referendum je základným nástrojom priamej demokracie, prostredníctvom ktorej sa môžu občania priamo podieľať na verejnom dianí. Je to silný nástroj, preto bolo pre nás dôležité prijať pravidlá, akými sa bude konať referendum v našom kraji,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Prvé protikorupčné opatrenia košickej župy sa týkajú aj politiky etiky. Kraj doteraz nemal upravené žiadne pravidlá, ktoré by sa týkali prijímania darov volených predstaviteľov aj zamestnancov župných organizácií, konfliktu záujmov, či zneužitia postavenia voleného predstaviteľa a úradného postavenia.

Župa preto vypracovala etické kódexy pre zriaďovateľské organizácie a volených predstaviteľov KSK.

Nové ocenenia

Kraj chce prijať aj Zásady a postup udeľovania verejných ocenení KSK. Novým morálnym ocenením, ktoré môžu získať významné osobnosti, je čestné občianstvo KSK a historická osobnosť regiónu.

Župa si týmto ocenením chce uctiť tých, ktorí sa pričinili o rozvoj kraja alebo dosiahli mimoriadne výsledky.

O prijatí prvých protikorupčných opatrení budú rozhodovať krajskí poslanci na najbližšom zastupiteľstve, 26. augusta.

Zdroj: kosice.dnes24.sk/TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie