Košický samosprávny kraj v roku 2018 ušetril na elektrine takmer 100-tisíc eur

K prijatým opatreniam patria aj zmeny hodnoty ističov, ktoré v prípade meračov s inteligentným meracím systémom s priebehovým meraním predstavujú neinvestičné opatrenie.

Eva Mikulová
Ilustračný obrázok k článku Košický samosprávny kraj v roku 2018 ušetril na elektrine takmer 100-tisíc eur
Zdroj: TASR

V nízkonákladových opatreniach na znižovanie platieb za energetickú spotrebu chce Košický samosprávny kraj (KSK) pokračovať.

„Aby sme mohli čo najrýchlejšie rozhýbať náš kraj, musíme naše spoločné peniaze sporiť všade, kde sa dá. V minulom roku sme sa preto pustili do úspor elektrickej energie. Pevná mesačná platba za elektrinu sa odvíja aj od veľkosti hlavného ističa a sadzby na odbernom mieste. Platí teda, že čím väčší istič, tým väčší mesačný poplatok. Rozhodli sme sa vymeniť ten hlavný. Náklady za prístup do distribučnej sústavy sa v organizáciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK šplhajú do výšky viac než 335-tisíc eur. Zmenou „veľkosti ističov“ bola vygenerovaná finančná úspora 97-tisíc eur, čo predstavuje zníženie platieb o 28,9 percent,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

K prijatým opatreniam patria aj zmeny hodnoty ističov, čiže tzv. rezervovanej kapacity, ktoré v prípade meračov s inteligentným meracím systémom (IMS) s priebehovým meraním predstavujú neinvestičné opatrenie.

V priebehu júla a augusta 2018 bola vykonaná optimalizácia prevádzkových, resp. príkonových parametrov v rámci 192 odberných miest s cieľom dosiahnuť finančnú úsporu v rámci tarify za prístup do distribučnej sústavy – platby za výkon, t.j. „platby za istič“. Tieto zmeny boli realizované na základe niekoľkých písomných žiadostí o zmenu rezervovanej kapacity, ktoré v spolupráci s poradenským partnerom CityEnergy s.r.o., Košice vypracoval referát energetiky Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK).

Košický samosprávny kraj vynaložil v roku 2017 na elektrickú energiu takmer 2 234 000 eur. Z celkových ročných nákladov na elektrickú energiu tvoria platby prístup do distribučnej sústavy 15 percent. Generovaná úspora na ističoch tak predstavuje z celkových nákladov úsporu vo výške 4,3 percent.

„V budúcom roku plánujeme realizovať ďalšiu etapu nízkonákladových opatrení na znižovanie platieb za energetickú spotrebu. Chceme eliminovať nadmerné platby za odber elektirny. Vykonaná bude odborná analýza vybraných odmerných miest s návrhom a realizáciou kompenzačných opatrení,“ uzvarel Trnka.

Zdroj: kosice.dnes24.sk