Samospráva

Krajskí poslanci schválili VZN o referende a etické kódexy, týkajúce sa i prijímania darov

Košický kraj sa tak stal na Slovensku prvým s takto upravenými podrobnosťami o konaní krajského plebiscitu. Predmetom referenda môže byť aj odvolanie predsedu KSK.

Ilustračný obrázok k článku Krajskí poslanci schválili VZN o referende a etické kódexy, týkajúce sa i prijímania darov
12
Galéria

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o organizácii referenda v pondelok 26. augusta prijalo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK). Košický kraj sa tak stal na Slovensku prvým s takto upravenými podrobnosťami o konaní krajského plebiscitu.

Poslanci zároveň schválili etické kódexy upravujúce konflikt záujmov i prijímanie darov volených predstaviteľov KSK a zamestnancov organizácií zriadených krajom.

Etický kódex aj pre zamestnancov

Schválili tiež zriadenie Rady pre etiku volených predstaviteľov KSK ako poradného orgánu zastupiteľstva a štatút komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Ako doplnil predseda KSK Rastislav Trnka, súbežne bude prijatý aj etický kódex zamestnancov Úradu KSK, ten však nemusel ísť na rokovanie krajských poslancov. Návrhy sú súčasťou prvého balíka protikorupčných opatrení, ktoré vyplynuli z odporúčaní protikorupčného auditu organizácie Transparency International Slovensko (TIS).

„Cieľom je zvýšiť transparentnosť KSK, keďže v poslednom hodnotení sme z ôsmich krajov skončili na poslednom mieste. Mojím záujmom je, aby sa transparentnosť priebežne zvyšovala, a budeme prichádzať, samozrejme, aj s ďalšími opatreniami,“ uviedol Trnka novinárom.

Etické kódexy dosiaľ KSK nemal. Návrhy schválilo zastupiteľstvo bez diskusie všetkými hlasmi prítomných poslancov.

Podľa nového VZN bude referendum vyhlasovať krajské zastupiteľstvo, ak sa na tom uznesie, alebo ak o to petíciou požiada aspoň 30 percent oprávnených voličov. Predmetom referenda môže byť aj odvolanie predsedu KSK.

Výsledky referenda budú platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň polovica oprávnených voličov a rozhodnutie bude prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov.

Povinnosť prijať VZN o organizácii referenda upravuje zákon o samospráve vyšších územných celkov už od roku 2001.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie