Mesto pripravilo jednoduchšie pravidlá pre prenajímanie mestských bytov

Mesto Košice pripravilo nové pravidlá prenajímania bytov pre sociálne skupiny obyvateľov Košíc, ktoré zjednodušili a sprehľadnili orientáciu pre žiadateľov.

Eva Mikulová
Ilustračný obrázok k článku Mesto pripravilo jednoduchšie pravidlá pre prenajímanie mestských bytov
Zdroj: Webnoviny.sk

Nové pravidlá zadefinovali jednoznačne a zrozumiteľne podmienky na pridelenie bytu. Zároveň sa podarilo rozšíriť skupinu osôb, ktorým je možné prideliť malometrážny byt. Mesto Košice tak vyšlo v ústrety predovšetkým požiadavkám obyvateľov mesta starším ako 55 rokov, ktorí nie sú poberateľmi dôchodku.

Schválili poslanci

„Doteraz platné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) na túto skupinu osôb nemyslelo. Prenajímanie bytov pre zabezpečenie sociálneho bývania bolo pritom upravené v dvoch VZN. Od prijatia oboch nariadení však došlo k rozsiahlym zmenám v právnej úprave. Naši odborní pracovníci zároveň získali nové poznatky a praktické skúsenosti, preto sme navrhli poslancom mestského zastupiteľstva, aby schválili zjednotené VZN, ktoré pomôže zabezpečiť bývanie čo najväčšieho počtu obyvateľov mesta. Som veľmi rád, že návrh mesta podporili a na zasadnutí 18. júna tohto roka schválili zjednodušené pravidlá prenajímania bytov pre sociálne skupiny Košičanov," hovorí námestník primátora mesta Košice Martin Petruško.

Novoprijaté VZN zaručuje transparentnosť, pretože ukladá mestu povinnosť zverejňovať na www.kosice.sk zoznamy žiadateľov a zoznamy sociálnych bytov podľa jednotlivých skupín.

Žiadatelia si tak budú môcť sledovať, ako sa v poradovníku posúvajú. Tieto zoznamy síce boli zverejnené aj doteraz, ale povinnosť nebola zakotvená vo VZN.

Foto: ilustračné

Zdroj: kosice.dnes24.sk