Na Staničnom námestí pri železničnej stanici budú dočasne zrušené všetky autobusové zastávky

Modernizácia zastávok je financovaná z projektu MMK  „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov". Celkovo bude zrekonštruovaných 29 zastávok.

Eva Mikulová

V pondelok, 18.2.2019 od 9:00 hod. sa začína ďalšia etapa komplexnej rekonštrukcie zastávok verejnej dopravy uzavretím autobusových zastávok na Staničnom námestí. DPMK vykoná tieto prevádzkové úpravy:

1. všetky bežné autobusové stanovištia sú dočasne zrušené

2. v priestore bočného parkoviska oproti staničnej budove železníc sa zriaďujú dve dočasné stanovištia, kde budú zastavovať všetky autobusové linky:

  • •    stanovište 1 (prvé v smere jazdy) – linky 10 (oba smery), 15 (oba smery), 16 smer OC Cassovia, 17 smer Lingov, 19 smer Napájadlá, 21 smer PHV USS, 23 smer letisko, 30 smer Ryba a 33 smer Krematórium
  • •    stanovište 2 (druhé v smere jazdy) – linky 16 smer Podhradová, 17 smer Luník VIII, 19 smer KVP, kláštor, 24 smer Spaľovňa, 27 smer Madridská, 29 smer Kavečany/ZOO, 30 smer Pri hati, 57 smer Botanická záhrada a všetkých 7 nočných liniek N1 – N7

3. nočné linky zastavujú od stanovišťa č. 2 postupne v rade celá kolóna, prítomný oblastný dispečer DPMK umožní rozjazd vozidiel až po prestupe všetkých cestujúcich

Modernizácia zastávok je financovaná z projektu MMK  „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov". Celkovo bude zrekonštruovaných 29 zastávok.

Zdroj: kosice.dnes24.sk