Na verejnom cintoríne dokončili rekonštrukciu obradných siení

Pohrebné obrady na verejnom cintoríne na Rastislavovej ulici v Košiciach sa od začiatku tohto týždňa už nekonajú v provizórnom stane, ale vo vynovených priestoroch obradných siení cintorína.

Marek Šebeňa

„Prvá etapa rekonštrukčných prác obradných siení prebiehala od polovice augusta tohto roka. Ukončená bola po Dušičkách. K celkovému komfortu pozostalých už teraz prispeje určite vykurovanie priestorov, ktoré bolo okrem iného zrealizované v rámci prvej etapy rekonštrukčných prác. Po čiastočnom vysušení priestorov plánujeme v marci budúceho roka osadením sklenených obkladov, uložením kamennej dlažby, rekonštrukciou schodišťa pred obradnou sieňou a exteriéru budovy pokračovať v druhej etape rekonštrukčných prác obradných siení verejného cintorína. Z dôvodu vysokej vlhkosti prostredia budú v druhej etape osadené aj drevené prvky, ako sú lavice, obklady a posuvné dvere," uviedol konateľ spoločnosti Rekviem, pohrebné, cintorínske a kremačné služby Karol Kačmáry.
Počas spomínanej prvej etapy rekonštrukčných prác obradných siení, ktoré trvali asi tri mesiace, prebiehali pohrebné obrady na verejnom cintoríne v náhradnom priestore. Tým bol vkusný plátenný pavilón umiestnený pred centrálnym krížom. „Inšpirovali sme sa pohrebníctvom z Bratislavy, ktoré počas rekonštrukcie obradných siení v Slávičom údolí vykonávalo pohrebné rozlúčky tiež pred obradnou sieňou. Aj počas druhej etapy rekonštrukcie obradných siení sa obrady znova asi na jeden mesiac presunú do pavilónu pod krížom," spresnil Kačmáry.
Rekonštrukciu obradných siení verejného cintorína na Rastislavovej ulici zabezpečuje mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou Rekviem, pohrebné, cintorínske a kremačné služby, s. r. o., ktorá mestský cintorín prevádzkuje.
V tohtoročnom rozpočte vyčlenilo mesto Košice na obnovu obradných siení verejného cintorína približne 232.000 eur (6,98 milióna Sk). Architektonickú štúdiu a projektovú dokumentáciu obstarala na vlastné náklady spoločnosť Rekviem ako nájomca a prevádzkovateľ verejného cintorína.
K dôvodom rekonštrukcie obradných siení patrí zastaraný interiér, časom znehodnotené drevené obklady stien, opotrebované dlažby, ale aj zatekajúca strecha. „Stav súčasnej budovy, postavenej okolo roku 1930, je už poznamenaný plynúcim časom a potrebuje renováciu. Aj zmena kultúry pohrebných rozlúčok vyžaduje určité úpravy. Obradné siene budú po rekonštrukcii pôsobiť estetickejšie, modernejšie a najmä dôstojnejšie," povedal primátor mesta Košice František Knapík.
Košický Verejný cintorín na Rastislavovej ulici s rozlohou 32.000 metrov štvorcových je jedným z najväčších na Slovensku. Nachádza sa na ňom približne 30.000 využitých hrobových miest. V areáli cintorína je ešte voľná plocha, ktorá v prípade potreby umožňuje do budúcnosti vytvoriť priestor pre ďalších zhruba tisíc hrobových miest, čo by malo postačovať pre nasledujúcich osem až desať rokov.

zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.