Samospráva

Obyvatelia Terasy podpísali petíciu proti výstavbe bytovky

Celkovo 1400 ľudí podpísalo petíciu, v ktorej vyjadrilo nesúhlas s výstavbou nového bytového domu na ulici Bernolákovej v Košiciach, ako i priľahlých parkovacích miest.

Ilustračný obrázok k článku Obyvatelia Terasy podpísali petíciu proti výstavbe bytovky
Foto: Eva Mikulová

Petíciou sa zaoberali košickí mestskí poslanci na svojom pondelkovom rokovaní. Podľa členov petičného výboru je predložený projekt v rozpore so zdravým vývojom mestskej časti. Plánovaná realizácia tak rozsiahlej stavby by podľa nich spôsobila abnormálne zahustenie a podstatné zhoršenie kvality života obyvateľov.

„Sú tam inštitúcie, ktoré navštevujú deti, dve základné školy, základná umelecká škola, je tam veľká inštitúcia nadmestského významu – spoločenský pavilón. Je to frekventované miesto, kde dochádza k ohrozeniu v prvom rade bezpečnosti a zdravia detí. Statická, dynamická doprava, tá už bola spomínaná, je nelichotivá situácia v tejto časti,“ uviedol člen petičného výboru Marek Šedovič.

Nesúhlasia ani s výstavbou parkovísk

Ľudia, ktorí podpísali petíciu, rovnako nesúhlasia s výstavbou 24 parkovacích miest výlučne pre potreby developera a jeho projektu na ploche verejnej zelene. Apelovali preto na štatutára mesta Košice a mestských poslancov, aby zámer investora na výstavbu bytového domu na ulici Bernolákovej nepodporili, obdobne nepodporili ani prenájom či predaj pozemkov pre účely vybudovania parkovacích miest.

„Nesúhlasíme s výstavbou ako takou, výškového bytového domu. Nemôžeme svojim uznesením presiahnuť svoje kompetencie, čiže nemôžeme zakazovať občanovi alebo spoločnosti, ktorá vlastní nejaké územie, majetok, využiť ho v súlade s územným plánom. Čo však môžeme a čo som svojim uznesením mieril je, že ak by požadoval investor pozemky na odkúpenie alebo prenájom, za účelom výstavby parkovacích miest pre svoju investíciu, tejto požiadavke nevyhovieť,“ povedal poslanec Stanislav Kočiš.

Mesto s petíciou súhlasi

„Petíciu mesto zobralo na vedomie s tým, že bolo prijaté uznesenie, ktoré navrhol pán poslanec Kočiš, a s ktorým sme my úplne komfortní, ktoré hovorí o tom, že investor, ktorý je investorom daného projektu, bude potrebovať k stavebnému povoleniu preukázať právny vzťah k pozemku na to, aby tam vedel vytvoriť parkovacie miesta. Tento pozemok je vo vlastníctve mesta a pokiaľ túto žiadosť podá, či to už bude žiadosť na odpredaj alebo na uzatvorenie nájomnej zmluvy, tak túto žiadosť som bol ja zaviazaný a som s tým komfortný, aby sme ju predložili na rokovanie mestského zastupiteľstva,“ povedal viceprimátor Martin Petruško.

„Predpokladám z toho, čo tu odznelo aj z mojich úst, aj z úst poslancov, tak táto žiadosť schválená nebude. To bude znamenať, že jednoducho stavebné povolenie, ktoré má byť vydané, tak asi vydané nebude,“ dodal Petruško.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie