Ocenenie pre známe košické gymnázium: Jeho sekcia získala značku kvality!

Výborné promo pre naše mesto! Košické Gymnázium Milana Rastislava Štefánika sa môže pochváliť ocenením, ktoré sa udeľuje nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Lukáš Zavacký
Ilustračný obrázok k článku Ocenenie pre známe košické gymnázium: Jeho sekcia získala značku kvality!
Foto: Lukáš Zavacký / Zdroj: Dnes24.sk

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Didier Lopinot odovzdal v týchto dňoch v Bratislave riaditeľom štyroch slovenských bilingválnych sekcií gymnázií francúzske ocenenie – Značku kvality FranceÉducation (LabelFrancÉdu­cation).

Ocenená aj košická bilingválna sekcia

Ocenenie prevzali riaditeľka Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici Mária Sochorová, riaditeľka Gymnázia Metodova v Bratislave Zuzana Vaterková, riaditeľka Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach Ivana Antoniová a riaditeľ Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Pavol Kováč.

„Bývalý francúzsky minister zahraničných vecí Laurent Fabius rozhodol o udelení Značky kvality niekoľkým bilingválnym sekciám vo svete a medzi nimi aj na Slovensku. Značka FrancÉducation je odmenou za prácu, ktorú vykonávali štvrťstoročie kompetentní, nadšení a angažovaní ľudia a pri príležitosti tohto výročia im chcem všetkým poďakovať a zablahoželať za vynikajúcu vykonanú prácu,“ povedal D. Lopinot pred odovzdávaním ocenenia.

„Našou úlohou je byť spolu s vami, byť vám po boku. Ste jednou z našich priorít, pokiaľ ide o spoluprácu v jazykovej a vzdelávacej oblasti. Budeme podporovať prítomnosť lektorov, ktorých rodným jazykom je francúzština, aby podporovali celoživotné vzdelávanie, ale aj stáže,“ zdôraznil diplomat.

„Jeden z najdôležitejších momentov založenia bilingválnych sekcií na Slovensku nastal v školskom roku 1990, keď francúzsky minister školstva Lionel Jospin spolu so slovenským ministrom školstva Jánom Pišútom otvorili bilingválnu slovensko-francúzsku sekciu na Gymnáziu Metodova v Bratislave. O rok neskôr nasledovali sekcie v Banskej Bystrici a Košiciach a o deväť rokov neskôr v Trenčíne. Paralelne boli vytvorené bilingválne sekcie v Českej republike – v Prahe, Brne, Olomouci a Tábore,“ pripomenula Zuzana Vaterková. Podľa jej slov sa ukázalo, že tento krok bol veľmi úspešným medzníkom nielen v rozvoji týchto škôl. Následne sa stal jedným zo zdrojov inšpirácie pri reforme slovenského vzdelávacieho systému v druhej polovici 90. rokov a začiatkom tohto storočia najmä v oblasti obsahu a metód vzdelávania a samotnej maturitnej skúšky," zdôraznila riaditeľka bratislavského gymnázia.

Odprezentovali sa aj študenti

„Maturitná skúška v slovensko-francúzskych sekciách dostala podobu, ktorá svojou náročnosťou a organizáciou vysoko prekračovala požiadavky na vtedajšie maturity na slovenských gymnáziách. Veľký podiel na vykonanej práci mali okrem predstaviteľov francúzskeho veľvyslanectva aj francúzski pedagogickí inšpektori, za slovenskú stranu okrem predstaviteľov ministerstva školstva aj odborníci zo Štátneho pedagogického ústavu a samotní učitelia bilingválnych sekcií. Minulých 25 rokov činnosti našich sekcií ukázalo, že si zaistili pevné miesto v slovenskom vzdelávacom systéme,“ zdôraznila Z. Vaterková a dodala, že by radi vyzdvihli osobitne príspevok francúzskeho partnera k tomuto úspechu.

Po slávnostnej časti sa prezentovali študenti z bilingválnych sekcií gymnázií v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a Bratislave. Najskôr vo videoprojekcii predstavili svoje mesto, školu, spolužiakov, v ďalšej časti vystúpili s umeleckým programom – scénickými predstaveniami, hudbou, piesňou, slovenským folklórom.

Značku kvality (LabelFranÉdu­cation) zaviedli vo Francúzsku v roku 2012, odovzdávajú ju zahraničným školám, ktoré vo svojom vyučovacom procese podporujú francúzsky jazyk a kultúru. Udeľuje ju Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja Francúzskej republiky.

Môže vás zaujímať:

Zdroj: TASR