Veronika Ondo-Cholewová Samospráva

Nová organizačná štruktúra na radnici: Michalovský magistrát o zmenách

Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva sa rozhodlo o zrušení niekoľkých referátov mestského úradu. Zaujíma vás celkový počet pracovných miest?

Ilustračný obrázok k článku Nová organizačná štruktúra na radnici: Michalovský magistrát o zmenách
Foto: Veronika Ondo-Cholewová / Zdroj: Dnes24.sk

Počet miest sa nemení

Na základe návrhu prednostu Mestského úradu v Michalovciach a po prerokovaní so zástupcami zamestnancov Odborovou organizáciou Sloves pri Mestskom úrade v Michalovciach, rozhodol primátor mesta s účinnosťou od 1.4.2017 o zmene organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Mestského úradu v Michalovciach.

Ako uvádza radnica, zmenou organizačnej štruktúry dochádza k zmenám v organizačnom poriadku zlúčením náplne práce zrušených referátov na novovytvorený odbor, presunom náplne práce na presunuté odbory a drobné redakčné úpravy textu organizačného poriadku súvisiacimi so zmenami zákonov a vývojom v aplikačnej praxi.

„Týmto rozhodnutím sa celkový počet funkčných pracovných miest Mestského úradu v celkovom počte 105 s výnimkou zvýšenia jedného polovičného úväzku nemení,“ informovali na mestskom zastupiteľstve.

Zlúčia referáty

Na michalovskej radnici dôjde k zrušeniu referátu komunikácie, propagácie a kultúry zaradeného na útvar primátora v štruktúre vedúci referátu v počte 1 zamestnanec a odborný referent komunikácie a kultúry v počte 1 zamestnanec. „Náplň činností referátu komunikácie, propagácie a kultúry uvedená v organizačnom poriadku Mestského úradu Michalovciach sa v plnom rozsahu presúva pod novovytvorený odbor komunikácie, marketingu a kultúry,“ informovala radnica.

Ďalej radnica zruší referát marketingu a strategického plánovania zriadeného na útvare prednostu v počte 1 zamestnanec. Náplň činnosti referátu marketingu a strategického plánovania uvedená v organizačnom poriadku sa v plnom rozsahu presúva do náplne činnosti novovytvoreného odboru komunikácie, marketingu kultúry.

Na mestskom úrade vytvoria nový odbor zlúčením referátov komunikácie, propagácie a kultúry a referátu marketingu a strategického plánovania s názvom odbor komunikácie marketingu a kultúry Mestského úradu v Michalovciach v celkovom počte 3 zamestnanci v zložení vedúci odboru v počte 1 zamestnanec, referát komunikácie a kultúry v počte 1 zamestnanec a referát marketingu a strategického plánovania v počte 1 zamestnanec.

Zrušenie i vytvorenie miesta

Mesto rozhodlo o zrušení jedného pracovného miesta na finančnom odbore, referáte účtovníctva Mestského úradu v Michalovciach s názvom referent účtovníctva Spoločného obecného úradu (SOU) v počte jeden zamestnanec a začlenenie jeho náplne na organizačný odbor, referát vnútornej prevádzky do náplne práce referent obslužných činnosti a sklad s novým názvom referent obslužných činnosti, SOU, sklad. Doterajší počet 2 zamestnanci na tomto referáte sa nemení.

Dôjde k vytvoreniu nového pracovného miesta na organizačnom odbore, referáte evidencie obyvateľstva s názvom vedúci referátu evidencie obyvateľov a podateľňa. „Doterajší počet 3 zamestnanci referátu evidencie obyvateľstva sa zvyšujú na počet 4. Spoločný referát, doteraz nazvaný referát vonkajších vzťahov sa ruší a referáty evidencie obyvateľov a podateľňa a referát informačnej kancelárie sa označujú ako samostatné referáty,“ uvádza radnica.

Zmena štruktúry

Na úrade dôjde k presunu jedného z dvoch pracovných miest s názvom implementácia projektov z odboru informatizácie a grantov Mestského úradu v Michalovciach (IaG) na odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja Mestského úradu v Michalovciach referát investičnej výstavby (VŽPaPR). „Počet zamestnancov na referáte implementácia projektov IaG sa zníži na jedného zamestnanca a počet zamestnancov na odbore VŽPaMR na referáte investičnej výstavby sa zvýši na 2 zamestnancov,“ informuje správa.

Na radnici chcú zvýšiť úväzok na stavebnom úrade odboru VŽPaMR Mestského úradu v Michalovciach zo súčasných 4,5 zamestnancov na 5 zamestnancov stavebného úradu. Dôjde tiež k presunu referátu sociálnej pomoci a pokladňa „B“ zo sociálneho odboru v počte 1 zamestnanec na odbor finančný a zároveň zmenu názvu referátu na referát pokladne „B“ a sociálnych dávok v počte 1 zamestnanec.

Foto: ilustračné

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Michaloviec a okolia

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM