Peter Simon Samospráva

Radnica ponúka ďalšie fleky. Pozrite si, o aké ide a čo musia uchádzači spĺňať

Mesto Rožňava vyhlásilo výberové konania na pracovné pozície v našom meste. Prečítajte si, aké sú predpoklady a kde môžete podávať žiadosť.

Ilustračný obrázok k článku Radnica ponúka ďalšie fleky. Pozrite si, o aké ide a čo musia uchádzači spĺňať
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Projektový manažér

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Rožňava
Predpokladaný termín nástupu: 1.6.2015
Pracovný pomer: doba určitá do 31.5.2016 s mož­nosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú
Termín doručenia prihlášky na MsÚ: do 11.5.2015

Stručný popis pracovných činností:

 • príprava a implementácia investičných a neinvestičných projektov súvisiacich s hospodárskym a sociálnym rozvojom mesta
 • riadenie projektového cyklu
 • monitoring,analýza a hodnotenie možností financovania aktivít v meste z fondov európskych investičných a štrukturálnych fondov, ako aj z ďalších externých finančných zdrojov
 • komunikácia s príslušnými orgánmi, organizáciami a sociálnoekono­mickými partnermi týkajúca sa tvorby a implementácie projektov a rozvoja mesta
 • participácia na implementácii a hodnotení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta

Podmienky:

 • vzdelanie: VŠ I. alebo II. stupňa
 • bezúhonnosť
 • znalosť príslušnej legislatívy EÚ, ako aj na národnej, programovej a riadiacej úrovni
 • komunikatívnosť a ústretovosť
 • schopnosť samostatne pracovať
 • kreativita, vytrvalosť
 • dobré organizačné schopnosti
 • flexibilita
 • odolnosť voči stresu
 • dôslednosť, precíznosť
 • práca s počítačom: Word, Excel, Internet Explorer
 • vodičské oprávnenie sk. „B“

Výhodou je:

 • VŠ so zameraním na manažment
 • skúsenosť v oblasti prípravy projektov z fondov EÚ
 • osvedčenia v oblasti tvorby a manažmentu projektov

Požadované doklady a prílohy:

 • písomná žiadosť na pracovnú pozíciu „projektový manažér“,ktorá musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, kontaktné údaje /mail, telefón/ uchádzača
 • doklady o vzdelaní /fotokópia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, príp. o získaných certifikátoch, osvedčeniach v oblasti projektového manažmentu/
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením vykonávanej pracovnej pozície
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej pozície referenta
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z.
 • v prípade skúseností v oblasti prípravy projektov, predložiť zoznam a stručný popis realizovaných projektov

Prihlášky zasielajte na Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 04801 Rožňava.

Upratovačka v MŠ

Počet voľných pracovných miest: 1
Miesto výkonu práce: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. E. Rótha, Rožňava a Materská škola, Štítnická, Rožňava
Pracovný pomer: doba určitá
Predpokladaný nástup: 01.08.2015 do 30.6.2016 s mož­nosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru /v žiadosti je potrebné uviesť aj telefonický kontakt, prípadne mailovú adresu/
 • stručný profesijný životopis
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. osobných údajov
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce – upratovačka v MŠ

Termín doručenia žiadostí: do 22.5.2015

Kurič – údržbár

Počet voľných pracovných miest: 1
Miesto výkonu práce: Materská škola, E. Rótha, Rožňava a Materská škola, Ul. krátka, Rožňava
Pracovný pomer: doba určitá od 1.7.2015 do 30.6.2016 s mož­nosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú
Predpokladaný nástup: 1.7.2015

Podmienky:

 • stredoškolské vzdelanie
 • manuálna zručnosť

Výhoda:

 • kuričský preukaz o odbornej spôsobilosti na obsluhu kvapalinových kotlov V. triedy na pevné, plynné palivo

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru / v žiadosti je potrebné uviesť aj telefonický kontakt, prípadne mailovú adresu/
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • stručný profesijný životopis
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce kurič – údržbár
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z.

Termín doručenia žiadostí: do 22.5.2015

Čítajte tiež: Radnica ponúka lukratívny flek: Hľadá nového riaditeľa CVČ Rožňava

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM