Martin Károly Samospráva

Korona a spišskonovoveská mestská kasa: Mesto šetrí a žiada pomoc od štátu

Nový koronavírus zasiahol nielen do zdravia ľudí, ale aj do našich peňaženiek. Ako sa to doteraz odrazilo na peniazoch mesta? Muselo sa z niečoho ukrojiť?

Ilustračný obrázok k článku Korona a spišskonovoveská mestská kasa: Mesto šetrí a žiada pomoc od štátu
Zdroj: TASR

14. augusta Ministerstvo financií (MF) SR zverejnilo na sociálnej sieti informácie, o koľko peňazí prišli jednotlivé mestá a obce v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Najnižšie nominálne výpadky z podielových daní majú, prirodzene, malé obce. Im však aj výpadok tisíc eur môže skomplikovať situáciu,“ upozornil rezort. Naopak, najvyššie výpadky majú veľké mestá. Napríklad Bratislave skresala koronakríza príjem z dane fyzických osôb o 9,3 milióna eur, Košiciam o 5,3 milióna eur, Nitre o 1,8 milióna eur a podobný výpadok príjmov má napríklad aj Banská Bystrica.

Ako je na tom Spišská?

V uvedenej prognóze príjmov z podielovej dane, ktoré sa poukazujú samosprávam, bol zverejnený údaj o výpadku pre Spišskú Novú Ves v sume 851 000 eur.

Pri tvorbe rozpočtu mesta na tento rok sa počítalo s o niečo vyšším doplatkom v rámci zúčtovania daní z príjmu fyzických osôb (DPFO) za rok 2019, preto je výpadok v rozpočte cca 1 mil. eur. Posúdiť či bol odhad ministerstva financií správny je predčasné, nakoľko odhadnúť vývoj do konca roka je veľmi problematické,“ hovorí vedúca finančného oddelenia spišskonovoveskej radnice Ing. Iveta Topoliová.

Ako však ďalej doplnila, pôvodne sa predpokladal vyšší výpadok príjmov z tejto dane, preto mesto v rámci 1. zmeny rozpočet znížilo. „Aktuálne je upravený rozpočet 14 440 000 eur a skutočný príjem predstavuje 11 437 000 eur, čo je plnenie na viac ako 79 percent,“ informuje Topoliová.

Kde sa muselo ukrojiť

Redakciu Dnes24 v tejto súvislosti zaujímalo, kde konkrétne sa tento výpadok prejaví a či mesto bolo nútené stopnúť aj niektorú z investícií.

Mesto ešte v máji pristúpilo k zmene rozpočtu, znížilo príjmovú časť celkom o 1 354 000 eur a zároveň aj výdavky (celkom o 1 400 000 eur) nielen v mestskom rozpočte, ale aj v rozpočtoch všetkých školských zariadení a v príspevkových organizáciách,“ informuje ďalej Iveta Topoliová

Zníženie sa podľa vedúcej finančného odboru týkalo miezd a odvodov zamestnancov, ale aj prevádzkových výdavkov mesta a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Poslanci schválili pomoc od štátu

V rámci druhej zmeny v septembri upravilo rozpočet vlastných príjmov z dôvodu výpadku z nájomného za nebytové priestory a dane za užívanie verejného priestranstva a zapojilo do rozpočtu návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív vo výške 810 000 eur, ktorú poslanci schválili,“ dodáva Topoliová.

Ako táto pomoc štátu funguje? Odklad prvej splátky je do roku 2024 a návratná finančná výpomoc sa spláca po dobu štyroch rokov, teda do roku 2027. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) pripustil, že splátky bude možné odpustiť. Prípadné rozhodnutie o preklasifikovaní pôžičky na grant musí prijať vláda SR v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Mesto chce naďalej šetriť

Mesto chce podľa vedúcej finančného odboru ušetriť na bežných výdavkoch, ale zároveň podporiť investície v rámci rozvoja mesta.

V už spomínanej májovej zmene zvýšilo kapitálové výdavky o 988 000 eur. Zdrojom financovania sú prebytky hospodárenia minulých rokov a roku 2019 kumulované v rezervnom fonde. K ďalšiemu zvýšeniu rozpočtu investícii o 223 000 eur došlo v septembri, po schválení druhej zmeny rozpočtu poslancami MsZ. Žiadna konkrétna investícia sa nezrušila, realizácia niektorých projektov sa presunula do roku 2021 a nasledujúcich rokov,“ dopĺňa vedúca finančného oddelenia spišskonovoveskej radnice Ing. Iveta Topoliová

Budeme platiť viac?

Redakciu Dnes24 zaujímalo aj to, či sa tento trend odrazí aj vo zvýšení poplatkov za smeti či dane z nehnuteľnosti pre obyvateľov mesta.

Miestne dane a poplatky je možné upraviť (zvýšiť, znížiť) všeobecne záväzným nariadením s účinnosťou od 1. januára. Úprava miestnych daní a poplatkov je proces, ktorý  prebieha  prípravou, rokovaním a schvaľovaním. V prípade, že sa upravujú miestne dane a poplatky, tak sa všeobecne záväzné nariadenie predkladá mestskému zastupiteľstvu najneskoršie do 15. decembra,“ uviedla vedúca oddelenia správy daní a poplatkov Ing. Mária Bartošová.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM