Rôzne

Obzeráte sa po novej práci? Mesto vyhlásilo výberové konanie na takúto pozíciu

Ak si zháňate džob alebo chcete vymeniť aktuálnu prácu za novú, toto vás môže zaujať. Radnica v Spišskej Novej Vsi vyhlásila výberové konanie.

Ilustračný obrázok k článku Obzeráte sa po novej práci? Mesto vyhlásilo výberové konanie na takúto pozíciu
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto SpišskáNová Ves, ako zriaďovatel rozpočtovej organizácie mesta Spišská Nová Ves – Správa školských zariadení, so sídlom vyhlasuje výberové konaniena obsadenie funkcie riaditel'a Správy školských zariadení.

Záujemcovia o túto pozíciu musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, riadiacu prax minimálne2 roky, prax minimálne 2 roky v územnej samospráve, resp. vo výkone štátnej služby, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona Č. 552/2003Z. z.o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť a zodpovednosť v rozhodovacej činnosti, všeobecnú znalosť právnych predpisov, znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka, ako aj znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook,Internet).

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní (s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu)
  • štruktúrovaný životopis
  • motivačný list
  • úradne osvedčený doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
  • doklady preukazujúce 2 roky riadiacej praxe a 2 roky odbornej praxe
  • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov

Platové podmienky: V zmysle zákona č, 553/2003Z, z, o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť (poštou alebo osobne)v zalepenej obálke v termíne do 25. novembra 2019 do 14:30 hod. na adresu Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie1, 052 01 Spišská Nová Ves. Na obálku je potrebné uviesť "Výberové konanie – riaditel' Správy školských zariadení – NEOTVÁRAŤ. Predpokladaný termín nástupu je 1. januára 2020.

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

Burza starožitností a kuriozít ponúka v Spišskej rôzne zaujímavosti. Kliknite na galériu.

Na burze starožitností nájdete vskutku zaujímavé kúsky
30
Galéria

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM