Miroslav Pomajdík Samospráva

Chystané zmeny na sídlisku Mier: Nové asfaltové koberce aj rozširovanie parkovísk

Predstavitelia Mestského výboru číslo 4 - sídlisko Mier zvolali verejné stretnutie s občanmi sídliska. Na začiatku bola prednesená správa o chystaných aktivitách a vykonaných prácach na sídlisku. Najväčší dôraz sa bude klásť na opravu ciest, či vytváranie nových parkovacích plôch.

Ilustračný obrázok k článku Chystané zmeny na sídlisku Mier: Nové asfaltové koberce aj rozširovanie parkovísk
Foto: Miroslav Pomajdík / Zdroj: Dnes24.sk

Podnety ohľadne Wolkerovej ulice

Členovia výboru si vypočuli aj podnety od občanov. Pani Hanelová vystúpila s požiadavkou o zlepšenie situácie pri vstupe ku kontajnerom, ktoré sú pridelené pre obyvateľov činžiakov na Wolkerovej 9–23. Tieto kontajnery sa nachádzajú v kopcovitom teréne a v zimnom období je kvôli ľadu a snehu k nim skoro nemožný prístup. V tejto časti sídliska býva veľa starších ľudí a pre tých je to obzvlášť nebezpečné.

Túto zimu sme tam zaznamenali aj zlomenú ruku, situácia práve v tomto období je tam neúnosná,“ povedala pani Hanelová. Tiež poukázala na zlý stav cesty na Wolkerovej ulici, hlavne okolo vstupu do miestnej kotolne. Prítomní občania boli od členov výboru informovaní, že cesta na Wolkerovej a aj vstup pred kotolňou sa budú v blízkej dobe opravovať.

Ľudia chcú aj lepšiu cestu ku garážam, ktoré sú na Wolkerovej ulici. Momentálne je tam vybudovaná svojpomocná cesta z drte, ktorú minulý rok priviezli zamestnanci mesta a miestni obyvatelia si ju upravili. „Po zime sú tam veľké diery a je obtiažne po tejto prístupovej ceste jazdiť,“ informoval pán, ktorý vlastní jednu z garáži v tejto lokalite. Mestský výbor prisľúbil tento rok do tejto lokality opäť navoziť použitý asfalt, ktorý získajú pri frézovaní ciest na sídlisku a od obyvateľov tejto časti žiadajú, aby zorganizovali brigádu a cestu si s týmto materiálom upravili.

Mesto uvažuje s oplocovaním detských ihrísk

Obyvateľov trápia aj mladiství výtržníci, ktorí znečisťujú a devastujú detské ihrisko pri obchodnom dome Lidl. Každý deň tam robia veľký hluk a znečisťujú okolité prostredie, z ktorého sa stáva doslova smetisko. Na napomenutia a slušné dohováranie reagujú agresívne, preto ľudia navrhujú, aby v tomto smere viacej konala mestská polícia. Tá nemá kompetencie z týchto verejných plôch týchto mladých ľudí vykázať. To sa však môže zmeniť.

Mesto preto uvažuje o nových opatreniach, lebo dlhodobo rieši sťažnosti obyvateľov na podobné činy vandalizmu na detských ihriskách po celom meste. Tie počítajú s oplocovaním detských ihrísk a určením pevného prevádzkového poriadku, ktorý by vymedzoval, kto môže a nemôže na ihrisko vstupovať a čo je povolené v areáli robiť. Mali by byť určení aj správcovia, ktorí by mali na starosti pridelené ihriská. Podľa členov mestského výboru, týmito krokmi sa docieli efektívna ochrana pred vandalizmom na detských ihriskách.

Na Jilemnického ulici je prepadnutá časť parkoviska

Na parkovisku, ktoré prináleží ulici Jilemnického 4 až 6 je už dlhšie obdobie prepadnutá časť parkoviska. Obyvatelia týchto blokov spísali už dva krát petíciu s požiadavkou o jeho opravenie. Zatiaľ však bez odozvy. Mestský výbor, však neeviduje žiadne petície o ktorých hovorila obyvateľka vchodu, ku ktorému parkovisko prináleží. Tá stále tvrdí, že petíciu posielali na Mestský úrad.

„Počas dažďov je táto časť úplne pod vodou. Nedá sa tam vôbec chodiť, “ posťažovala si iniciátorka petície. Členovia výboru však vyhlásili, že sa pokúsia zahrnúť aj toto parkovisko do plánovaného asfaltovania.

Nový asfaltový koberec na Matúškovej ulici

Na ulici Matúškova sa chystá komplexná oprava parkovacích plôch a vozovky na kruhovom objazde. Je naplánované aj pokladanie nového asfaltového koberca, čím by sa malo zamedziť aj hlučnosti a rozmýšľa sa aj s rozšírením parkovacích plôch na tejto ulici.

Občania tiež dali podnet na úpravu plochy okolo novinového stánku pri ZŠ Z. Nejedlého, ktorá je hlavne v období dažďov tak rozmočená, že kvôli blatu sa k stánku ani nedá poriadne dostať. Túto pripomienku výbor postúpi na mestský úrad.

Na záver sa diskusia venovala hlavne vandalizmu miestnej mládeže. Zástupca mestskej polície oznámil, že ročne evidujú v meste okolo 8 000 priestupkov. Obyvatelia sa dožadujú častejšieho hliadkovania a pokutovania neprispôsobivej mládeže zo strany mestskej polície. Tá má však veľa krát zviazané ruky, lebo nenachádza oporu v platných zákonoch.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM