Miroslav Pomajdík Rôzne

Úspech „Javorky“: Škola sa zaradila medzi najlepšie gymnáziá na Slovensku

Výborným hodnotením sa môže pochváliť Gymnázium sídliace na Javorovej 16, známe pod skratkou „Javorka“. Nedávno zverejnený prieskum o kvalite stredných odborných škôl a gymnázií u nás, ktorý zostavila mimovládna nezisková organizácia INEKO, zaradila „Javorku“ medzi najlepšie gymnázia na Slovensku.

Ilustračný obrázok k článku Úspech „Javorky“: Škola sa zaradila medzi najlepšie gymnáziá na Slovensku
Foto: Miroslav Pomajdík / Zdroj: Dnes24.sk

V Košickom kraji skončila škola na výbornom „piatom mieste“:http://www.aktuality.sk/…vensku-2013/ hodnotení sa prihliadalo na údaje za posledné štyri školské roky, výsledky žiakov v externej časti maturitných skúšok, uplatnenie absolventov v reálnom živote, počet absolventov na úradoch práce, či ohodnotenie mimoriadnych výsledkov žiakov podľa metodiky ministerstva školstva

Zverejnené hodnotenie okomentoval riaditeľ gymnázia Peter Ivančák nasledovne: „Tieto výsledky potvrdzujú trend na našej škole, ktorý je zrejmí posledných 10–15 rokov. O kvalite školy by sme mohli skôr hovoriť, ak by to bolo možné, čo zatiaľ nieje, ak by sme mali porovnávať vstup a výstup, to znamená pridanú hodnotu. Výsledky našej školy nás pri výstupe stavajú posledné roky veľmi vysoko. V monitoroch sa škola pohybovala v prvej desiatke medzi všetkými školami na Slovensku."

Svoje skúsenosti škola posúva aj ďalej v projekte „Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ“, desať ich pedagógov vyškolilo 176 učiteľov základných škôl a 111 učiteľov stredných škôl z nášho regiónu v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia, slovenský jazyk a dejepis.

Cudzí jazyk nie je cieľ, ale prostriedok

Škola je od svojho vzniku profilovaná na výchovu žiakov v cudzích jazykoch. Spustil sa tiež projekt bilingválneho štúdia.„Jazyk nieje cieľom, ale prostriedkom. Časť predmetov sa učia študenti v cudzom jazyku. Z môjho pohľadu nosné predmety ako matematika, chémia, biológia, fyzika sa vyučujú v slovenčine, aby boli vedomosti našich žiakov na porovnateľnej úrovni s hociktorým študentom klasického gymnázia na Slovensku. Ide o to, dať im možnosť ďalej študovať to čo chcú aj v zahraničí. Takto sa im otvárajú nové možnosti,“ doplnil riaditeľ Ivančák.

Škola dáva dôraz aj na informatické predmety

V školskom roku 1999/2000 sa začal posilňovať systém informatických predmetov. Okrem hodín informatiky ide aj o programovanie v rôznych jazykoch. V roku 1999 bola na škole založená sieťová Lokálna akadémia CISCO (LCNA). Je to skratka anglického výrazu Local Cisco Networking Academy. „Sprostredkovávame študentom znalosti z oblastí počítačových sietí v rámci CNAP (Cisco Networking Academy Program). Zároveň študentov pripravujeme na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov, ktoré im otvárajú nové možnosti a zvyšujú ich cenu na trhu práce,“ informovala nás Monika Sedláková, ktorá sa na škole venuje práve informatickým záležitostiam. Tento program je sprístupnený pre všetkých žiakov z celého regiónu. Na škole bol vybudovaný uzol SANET, čo je skratka pre Slovenskú akademickú dátovú sieť. Škola tak garantuje internetové pripojenie pre všetky stredné školy v meste na úrovni 1 gigabeat za sekundu.

Výchova študenta Európskej Únie

Žiaci z „Javorky“ sa pravidelne zapájajú aj do súťaže o Európskej únii, ktorá nesie názov Mladý Európan. Zo štyroch ročníkov, ktoré sa konali na Slovensku, škola tri po sebe aj vyhrala. Na základe toho boli vybraní ako prvá škola na Slovensku do projektu 24 hodín s EÚ. Prostredníctvom toho 35 študentov vycestovalo do Bratislavy, kde absolvovali prehliadky a prednášky v Národnej banke Slovenska, v Inštitúte vzdelávania…

Nedávno bol ukončený projekt: „Kvintan výskumníkom alebo ako riasy FytoParádu vyhrali“, ktorý bol realizovaný v rámci programu „Školy pre budúcnosť“ Nadácie Orange. Pomocou počítačom podporovaného laboratória tak študenti rozvíjali vedecké skúmanie v biológii. Na škole momentálne štartujú už štvrtý cyklus projektu iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom). Ide o jeden z najrozsiahlejších projektov v oblasti vzdelávania v rámci Európskej únie. Na projekte participuje 27 partnerov a zastrešuje ho 14 ministrov školstva. Na Slovensku je do neho zapojených 12 tried, dve z nich sú práve z „Javorky".

Majstri v basketbale a internetovej súťaži

Pred dvoma rokmi boli chlapci z osemročného gymnázia ( v kategórii základné školy ) majstrami Slovenska v basketbale. Minulého roku boli druhí a tento rok idú zase na celoslovenské finále,“ doplnil riaditeľ Ivančák Medzi ďalšie nedávne úspechy patrí víťazstvo krajského kola informatickej olympiády, druhé miesto v krajskom kole chemickej olympiády vo viacerých kategóriách, či celoslovenské víťazstvo v súťaži Junior internet, kde ich zverenec vytvoril vlastný redakčný systém na tvorbu webových stránok. „Nie je to o tom odučiť si na hodine niečo čo je dané, ale robiť pre študentov aj niečo navyše,“ informovala Monika Sedláková

Absolventi gymnázia

Veľa absolventov študuje na vysokých školách v Nemecku, Rakúsku, či Českej republike. Niektorí dnes pracujú ako architekti v Rakúsku, bankári v Anglicku, Indii, či Mirka Sotáková priamo na Wall street v New Yorku. Nachádzajú si prácu vo svojich vyštudovaných odboroch. Hovorí riaditeľ Ivančák:„Určite im k tomu dopomohol jazyk, ktorý je na škole na vysokej úrovni. Tým, že dostali kvalitnú jazykovú výučbu, práve to im pomôže v budúcnosti ísť pracovať aj do zahraničia, no hlavné je, že pracujú v odboroch, ktoré vyštudovali,“

Medzi významnejších absolventov patrí aj Lukáš Staňa, ktorý je dnes poskytovateľom internetovej siete pre široké okolie mesta Spišská Nová Ves a ktorý sa v minulosti zapojil do projektu CISCO. Spomeňme tiež „Máriu “Hulu“ Valenčíkovú“, ktorá momentálne preráža v umení. Monika Sedláková dopĺňa:„Snažíme sa vyzdvihnúť jednotlivú osobnosť študentov. Nie je to o tom nahnať tu stovky študentov a určiť im akí budú, snažíme sa podporiť ich individualitu a budovať ich rast v tom čo si našli.“

Vyspovedali sme aj samotných študentov a absolventov

Matej, dnes študent histórie, ktorý je odchovancom „Javorky“ si na školu spomína takto: „Skutočné vzdelanie človek získa sám. Atmosféra na škole bola dobrá, učitelia vcelku erudovaní a ľudskí. Pamätám si iba na tie dobré veci, asi preto, lebo ich bola väčšina. Čo sa však týka vzdelania rovnaký pocit mám aj z Univerzity Komenského, takže to nie je záväzné." Spokojnosť so školou netají ani absolventka Kristína, ktorá momentálne študuje na „veterine“ v Košiciach. „Škola ma dobre pripravila na vysokú školu, za čo vďačím dobrým učiteľom. Bolo to tam náročnejšie ako na iných školách, ale za to fakt dobré.“

Daniel zo 4.B sa dal na štúdium na tejto škole kvôli blízkosti k jeho bydlisku. „Učitelia sú kvalitní, sú tu aj zaujímavé aktivity, no to sa nedá povedať už o vybavení školy," skonštatoval Daniel. Plejádu oslovených uzatvára Mária z 1. B z bilingválneho odboru, ktorú zaujala hlavne možnosť vzdelávania sa v cudzom jazyku, čo skonštatovala aj v nasledujúcej odpovedi: „Som spokojná zo svojim výberom školy. Ťahalo ma tu práve to bilingválne štúdium. Kvalitu pociťujem dennodenne, čo sa týka učiteľov, výučby a materiálov.“

Javorka
2
Galéria
Foto: Miroslav Pomajdík / Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM