Rôzne

Už máte len pár dní: Mesto hľadá novú pracovnú posilu

Ak si hľadáte prácu v našom meste, máme pre vás jeden tip. Mesto Spišská Nová Ves vyhlásila výberové konanie.

Ilustračný obrázok k článku Už máte len pár dní: Mesto hľadá novú pracovnú posilu
Zdroj: Dnes24.sk

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre, mesto Spišská Nová Ves, vyhlasuje výberové konanie na zastupovanie počas PN.

Jedná sa o jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra v Spišskej Novej Vsi.

Ako informuje webová stránka mesta, výberové konanie sa uskutoční dňa 31. januára o 8.30 hod. v priestoroch malej zasadačky č. dv. 304, na druhom poschodí mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 10. februára 2020.

Záujemcovia o toto pracovné miesto musia mať vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním vzdelávacieho programu akreditovaného podľa osobitného predpisu v študijných odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť a charitatívno-misijnú činnosť, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia akreditovanom podľa osobitného predpisu alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.

Vyžaduje sa i znalosť slovenského jazyka, skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce, práca s PC na užívateľskej úrovni.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania

  • podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass (povinný formát)
  • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach)
  • potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok) – platí pre pozície odborný garant KC a odborný pracovník KC
  • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (Príloha č. 4a)
  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania, alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa, alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval (nepovinný doklad)

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu: Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 27 januára 2020 do 14:00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Platové podmienky: Suma základnej zložky mzdy/platu (na účely Prílohy č. 4c Sprievodcu sa tým rozumie základná hrubá mzda bez osobného ohodnotenia, príplatkov – pozn.) v zmysle § 41 ods. 10 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Pre pozíciu odborného pracovníka je 900 €.

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

Videli ste? Na letnom kúpalisku sa konali preteky v zimnom plávaní. Kliknite na galériu.

Veľká galéria: Na letnom kúpalisku sa zišli otužilci z celého Slovenska
40
Galéria

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM