Miroslav Pomajdík Rôzne

V Spišskej sa oceňovalo: Cenu mesta dostal Jozef Surgent

Primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný dnes odovzdával ocenenia. Cena mesta Spišská Nová Ves sa udeľuje raz ročne a tento rok ju získal Jozef Surgent. Za celoživotné dielo preberali Cenu primátora Tibor Gurin, Ladislav Jiroušek a Erika Zimová.

Ilustračný obrázok k článku V Spišskej sa oceňovalo: Cenu mesta dostal Jozef Surgent
Foto: Miroslav Pomajdík / Zdroj: Dnes24.sk

Cena mesta Spišská Nová Ves

Udeľuje tým osobnostiam, ktoré pomáhajú pri výstavbe, reprezentácii, či zveľaďovaní mesta. O udelení tejto ceny hlasuje mestské zastupiteľstvo.

Jozefovi Surgentovi sa tejto pocty dostalo k jeho 70. výročiu narodenia. Zaslúžil si ju za obetavú prácu v oblasti turistiky. Stál pri tvorbe turistických máp regiónu Spiš a Slovenského raja, zúčastňoval sa na značkovaní turistických trás. Táto jeho obetavá práca pomáhala zviditeľňovať mesto Spišská Nová Ves a NP Slovenský raj.

Jozef Surgent

Pracoval ako banský technik v závode Železorudné bane. Od roku 1970 až do dnešného dňa zastáva funkciu predsedu Okresnej značkárskej komisie, ktorá má vo svojej pôsobnosti 900 km značených turistických chodníkov. Je inštruktorom značenia, či lektorom značkárskych kurzov. Bol vášnivým zakladateľom odborov turistiky pri telovýchovných jednotách. V roku 1973 sa zaslúžil o založenie druhého najstaršieho turistického prechodu – Prechodu Braniskom. Pomáhal aj pri vzniku turistických chodníkov vo Vojenskom pásme Levoča. Je spoluautorom turistického obsahu a recenzentom turistických máp Slovenský raj, Volovské vrchy – Krompachy, Volovské vrchy – Košice, Levočské vrchy a Šarišská vrchovina – Branisko.

Cena primátora mesta

Cena primátora mesta sa ušla trom osobnostiam. V oblasti insitného umenia bol ocenený Tibor Gurin, v oblasti propagácie a vydavateľskej činnosti Ladislav Jiroušek a v oblasti zdravotníctva Erika Zimová.

Tibor Gurin sa venuje insitnému sochárstvu, rezbárstvu a maliarstvu. Je člen Klubu amatérskych výtvarníkov. Je často oceňovaným autorom. V jeho tvorbe sa odráža staroslovanská tématika. Staroslovanské božstvá, legendy, história… Najväčší úspech dosiahol v júni 2007, kedy odborná komisia zaradila 6 jeho diel, spolu s ďalšími 300 dielami od 90 autorov z 18 krajín, na celosvetovú výstavu INSITA 2007 – 8.

Ladislav Jiroušek je vynikajúci východoslovenský umelecký fotograf. Vo svojej tvorbe sa venuje hlavne krajine, prírode, folklóru, či historickým pamiatkam. Je autorom niekoľkých knižných publikácií, ako napr. „Slovenský raj“ , „Tatranské panorámy“, „Spiš – perla Slovenska“, „Stredný Spiš“… Stál aj pri zrode desiatok pohľadníc, skladačiek, brožúr, máp…

Erika Zimová má mimoriadne zásluhy na rozvoji zdravotníctva v meste Sp. Nová Ves i v celom regióne. V rokoch 1999 až 2013 pracovala striedavo na pozíciách zástupcu primára interného oddelenia a primára interného oddelenia. Od roku 2002 až 2013 zastávala aj funkciu vedúcej lekárky oddelenia dlhodobo chorých. K 1. marcu 2013 v 45. roku aktívnej práce lekárky internistky odišla do dôchodku.

Informovala nás Edita Sýkorová z Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM