Rôzne Správy

Okresný súd dal za pravdu EEI: Firma môže prevádzkovať parkomaty a mesto musí byť súčinné

V spore medzi mestom Košice a parkovacou spoločnosťou EEI najnovšie Okresný súd Košice II rozhodol o neodkladnom opatrení v prospech parkovacej firmy.

Ilustračný obrázok k článku Okresný súd dal za pravdu EEI: Firma môže prevádzkovať parkomaty a mesto musí byť súčinné
Zdroj: TASR

Mestu súd prikázal, aby poskytovalo spoločnosti súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného na jeho území v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012 a jej dodatkov.

Diať sa tak má až do skončenia sa nájomnej zmluvy alebo do právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia, ktoré by konštatovalo jej neplatnosť.

Mesto sa môže odvolať

Súd o tom rozhodol uznesením 20. mája. „Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia,“ informovala hovorkyňa Anna Pančurová.

Mesto prevzalo od 1. januára tohto roka parkovací systém na základe všeobecne záväzného nariadenia, a to napriek nesúhlasu EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Primátor Jaroslav Polaček označuje nájomnú zmluvu s firmou za neplatnú. Obe strany sa obrátili na súd.

„Spoločnosť EEI od začiatku tohto sporu poukazuje na fakt, že nie je možné dosiahnuť právny stav krokmi, ktoré sú protiprávne a nerešpektujú rozhodnutia súdov. Bez ohľadu na 15-dňovú lehotu na odvolanie je rozhodnutie vykonateľné už jeho doručením. Spoločnosť EEI sa tak ako doteraz bude riadiť právom a rozhodnutiami súdov,“ reagoval hovorca spoločnosti Peter Hollý.

Okresný súd v rozhodnutí prikazuje mestu „zdržať sa konania, ktoré by žalobcovi znemožnilo alebo sťažilo plnenie zmluvných povinností a uplatňovanie práv podľa nájomnej zmluvy z 30. júla 2012 v znení jej neskorších dodatkov, a to najmä ktoré by žalobcovi zabránili alebo sťažili prevádzkovanie verejných platených parkovísk a výber parkovného na území mesta Košice žalobcom a ohrozili základný ekonomický model fungovania parkovacieho systému v zmysle nájomnej zmluvy z 30. júla 2012 v znení jej neskorších dodatkov, a to do času skončenia sa trvania uvedenej nájomnej zmluvy alebo do právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia, ktoré by konštatovalo neplatnosť nájomnej zmluvy“.

Podobné neodkladné opatrenie ako košický súd vydal na základe žaloby EEI ešte vlani na jeseň Okresný súd Bratislava I. Po odvolaní sa mesta však bratislavský krajský súd toto opatrenie pre miestnu nepríslušnosť zrušil. Firma sa tak obrátila na košický súd.

Košičania za parkovanie platiť nechcú
7
Galéria
Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie