Samospráva Tlačové správy

Prokurátor napadol zmeny v parkovaní, ktoré navrhlo mesto

Viacero ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel napadol protestom prokurátor.

Ilustračný obrázok k článku Prokurátor napadol zmeny v parkovaní, ktoré navrhlo mesto
Zdroj: pixabay

„Podstatou protestu je to, že VZN prenieslo rozhodovanie o povoľovaní vyhradených parkovacích miest na prevádzkovateľa – súkromnú spoločnosť, čo je v rozpore s cestným zákonom. Miestnu štátnu správu vo veciach pozemných komunikácií totiž vykonáva mesto,“ uviedol v stredu pre TASR hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko.

Prokuratúra žiada úpravy VZN

Prokuratúra žiada, aby mesto v napadnutej časti VZN zrušilo a nahradilo ju zákonnými ustanoveniami. Hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová pre TASR potvrdila, že krajská prokuratúra doručila mestu protest 30. mája. Pripomenula pritom, že mesto pripravuje druhú veľkú novelizáciu VZN č. 157, ktorá by zohľadnila poznatky z praxe regulácie statickej dopravy. Mesto pritom podľa nej považuje za vhodné prerokovať protest prokurátora tak, aby v prípade, že sa vyhovie protestu, bolo možné ihneď schváliť zmenu napadnutých ustanovení.

„Vzhľadom na to, že ide o komplexnú problematiku, ktorá si vyžaduje primeraný časový priestor na preskúmanie právnej stránky veci a so zreteľom na celý legislatívny proces (prerokovanie protestu prokurátora resp. príslušnej zmeny VZN č. 157 v orgánoch samosprávy mesta), bude protest prokurátora predložený na septembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach,“ uviedla Šnajdárová.

Magistrát v uplynulých dňoch prezentoval návrh zmeny VZN č. 157, ten však súvisí len s vytvorením predpokladov na to, aby parkovacie miesta mohlo prevádzkovať aj mesto Košice. Týka sa to stále neukončeného procesu usporiadania vzťahu medzi mestom a parkovacou spoločnosťou EEI

Parkovanie je v súlade s cestným zákonom

„V tejto súvislosti považujeme za potrebné zdôrazniť, že parkovacie miesta sa v zóne plateného parkovania vyhradzujú v súlade s cestným zákonom, t. j. na základe rozhodnutia mesta Košice ako príslušného cestného správneho orgánu (vrátane rozhodnutia o určení príslušného dopravného značenia po predchádzajúcom súhlase krajského dopravného inšpektorátu). Preto, ak vodič neuposlúchne pokyn vyplývajúci z dopravnej značky, nepochybne sa dopúšťa príslušného priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ konštatovala ďalej hovorkyňa magistrátu.

Zároveň dodala, že VZN č. 157 o parkovaní je aj po vznesení protestu prokurátora v platnosti v súčasnom znení, a to až do prípadnej úpravy mestským zastupiteľstvom.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie