Lukáš Mano Rôzne

Protipovodňové práce zamestnali už viac ako 10-tisíc ľudí

Nezamestnanosť klesá "vďaka" prírodným katastrofám

**Protipovodňové práce pokračujú už viac ako rok a za ten čas zamestnali viac ako 10-tisíc nezamestnaných. Využitie protipovodňového príspevku sa nezastaví ani v zime. **

Protipovodňový príspevok ako jedno z aktívnych opatrení na trhu práce je súčasťou zákona o službách zamestnanosti od septembra minulého roka. Za ten čas získalo vďaka nemu prácu už 10 245 ľudí. Toto číslo ďalej rastie – podľa odhadov by sa vďaka tomuto príspevku mohlo zamestnať do konca roka asi 15 335 uchádzačov o zamestnanie. Využitie príspevku podporuje aj Úrad vlády spustením Druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny pre rok 2011.

Príspevok využívajú predovšetkým obce, ale aj iné štátne subjekty, najmä Lesy SR, Hydromeliorácie, či Slovenský vodohospodársky podnik. Príspevok môžu získať aj dopredu vo forme zálohovej platby.

„V praxi vidíme okrem vybudovaných diel aj iné efekty tohto príspevku, keďže sa vďaka nemu podarilo zamestnať práve aj dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, vidíme ako si opäť osvojujú pracovné návyky. Začínajú si opäť uvedomovať svoju užitočnosť a nadobúdajú pevnejšie miesto vo svojich spoločenstvách. Oni sami, ich rodiny a deti majú o dôvod viac na hrdosť,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ivan Juráš.

Využitie protipovodňového príspevku bude pokračovať aj v zimných mesiacoch. Protipovodňový príspevok využívali obce aj predošlú zimu a skúsenosti dokazujú, že práce sa zastaviť skutočne nemusia. Minulú zimu veľmi aktívne využívali príspevok napríklad na úrade práce v Prievidzi a Handlovej, ale aj v Košiciach – nezamestnaní v zimných mesiacoch najmä čistili okolie riek a potokov, vysekávali stromy a kríky, čistili uličné spuste, odpratávali sneh, ale aj budovali ochranné valy okolo riek a potokov. Aj tento rok v zime bude medzi najčastejšie práce patriť výrub drevín, ktorý treba robiť práve v období vegetačného pokoja. Mimo obdobia mrazov sa budú budovať rôzne druhy hrádzok a odrážok. Počas mrazov sa títo bývalí nezamestnaní majú venovať zase sprístupňovaniu terénu a príprave materiálu. Niektoré druhy prác je možné vykonávať v miestnostiach – napríklad výroba a príprava drôteno-kamenných košov, odkôrňovanie drevín, výroba kolov. V mesiacoch október, november a potom opäť vo februári a marci sú obce pripravené využiť aj možnosť predĺžiť pracovný čas zamestnancom a kompenzovať to skrátením pracovnej doby počas decembra či januára. Na prelome roka by si zamestnanci mohli čerpať dovolenky, na ktoré majú nárok.

Celkový objem financií vyčlenených na protipovodňový príspevok do konca roka predstavuje sumu viac ako 42 miliónov eur. Príspevok pokryje obciam, správcom vodných tokov alebo odvodňovacích systémov spolu 95 % celkovej ceny prác (najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej z dvojnásobku životného minima pre jednu dospelú osobu). Ak teda zarobí uchádzač o zamestnanie napríklad minimálnu mzdu 317,00 € brutto, tak suma, ktorú na pracovné miesto vynaloží obec je 21,43 €. V prípade spojenia s projektom Úradu vlády majú obce uhradený aj tento náklad.

Tlačová správa

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM