Ladislav Rovinský Rôzne

Prváčikovia v roku 2010

"Detí ako maku" aj takto by sa dala opísať situácia na školách, no najmenších nie je tak veľa ako po minulé roky.

Zápis do prvého ročníka základných škôl sa uskutočnil na všetkých 36 košických základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v jednotnom termíne- 22. a 23. januára 2010.

Základné školy sa na zápis pripravili veľmi dôkladne. Na mnohých materských školách sa pred termínom zápisu uskutočnili stretnutia rodičov budúcich prvákov s pedagógmi zo základných škôl. Školy pripravili na zápise pre budúcich prváčikov zaujímavé aktivity, malé darčeky, vytvorili príjemnú atmosféru bez strachu, kde prevládala radosť, úsmevy, pohladenia a túžba po poznaní.“ – uviedla Helena Jeníková, vedúca oddelenia školstva MMK.

Pre školský rok 2010/2011 sa zapísalo do 1. ročníka ZŠ 2 103 detí. Z toho počtu sa predpokladá 174 odkladov povinnej školskej dochádzky.

Oddelenie školstva odsúhlasilo počet tried 1. ročníka na všetkých ZŠ v počte 100, z toho počtu budú cca 3 triedy nultého ročníka, taktiež budú vytvorené špeciálne triedy. V máji 2010 sa uskutoční výber detí do 1. ročníka- do tried pre intelektuálne nadaných žiakov na ZŠ Krosnianska 4.

Počet zapísaných detí a počet tried nie je konečný. „ Predpokladáme, že do 15.2.2010 sa počty detí zmenia v nadväznosti na skutočnosť, že Ministerstvo školstva SR stanovilo termíny zápisu v rozmedzí od 15.1 do 15.2.2010.“ Definitívne počty žiakov 1. ročníka budú známe až po otvorení nového školského roku 2010/2011, štatisticky k 15.9.2010.

Pre porovnanie: Pre školský rok 2009/10 bolo zapísaných 2147 detí do 1. ročníka ZŠ na 37 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Z nich nastúpilo 2. septembra 2009 do 1. ročníka 2078 žiakov. Vzdelávajú sa v 96 triedach.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM