Rekonštrukcia nájomných bytov v Košiciach: Koľko to bude stáť mestskú kasu?

Zdá sa, že niektoré košické rodiny s nízkym príjmom si polepšia. Mesto pre nich plánuje zrekonštruovať nájomné byty na Sládkovičovej ulici.

Lenka Fedorová
Ilustračný obrázok k článku Rekonštrukcia nájomných bytov v Košiciach: Koľko to bude stáť mestskú kasu?
Foto: Ľubomír Hudačko / Zdroj: Dnes24.sk

Dôstojné bývanie je základnou životnou potrebou, ale zároveň nákladnou záležitosťou, ktorá často presahuje možnosti obyvateľov Košíc. Mesto sa preto rozhodlo vytvoriť podmienky pre bývanie rodín s nízkym príjmom rekonštrukciou nájomných bytov na Sládkovičovej ulici. Vyplýva to z Programového rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020.

Úpravou vznikne 10 bytov s jednou obytnou miestnosťou a 44 bytov s dvoma obytnými miestnosťami. Tie budú určené na bývanie pre nízkopríjmovú skupinu jednotlivcov a mladé rodiny.

V roku 2014 až 2016 bola realizovaná príprava stavby, vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a predĺženie platnosti už vydaného stavebného povolenia. So stavbou sa začalo v roku 2017, jej ukončenie je naplánované na rok 2019.

Ako informuje rozpočet mesta, plávané kapitálové výdavky na rekonštrukciu bytového domu na Sládkovičovej ulici sú rozpočtované vo výške 870 000 eur. Mesto si však pri financovaní rekonštrukcie bytového domu z väčšej časti dopomôže z návratných zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania (80%).

Foto: Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk