Rekonštrukcia prvých troch autobusových zastávok MHD sa končí

Rekonštrukcia prvých troch autobusových zastávok košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa končí.

Ako TASR informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice, a.s., (DPMK) Michaela Karaffová, od štvrtka (27.12.) od 9.00 h sa na nich obnoví plná prevádzka a zrušia sa dočasné opatrenia.

Ako spresnila, čo sa týka zastávky Nová nemocnica, smer Hlavná pošta, ruší sa dočasné zastavovanie konečnej linky 18 a obnovuje sa pôvodné stanovište liniek 12, 17, 36, N2 oproti poliklinike Západ, na začiatku Vojenskej ulice.

„Zastávka Považská, Nová nemocnica, smer Trieda SNP – ruší sa zastavovanie na dočasnom stanovišti pri Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s., a obnovuje sa pôvodné stanovište liniek 12, 17, 36, 57, N2 pri vchode do fakultnej nemocnice, na Vojenskej ulici,“ uviedla Karaffová s tým, že sa ruší aj zastavovanie na dočasnom stanovišti zastávky Magistrát mesta Košice, smer Krajský súd a obnovuje sa pôvodné stanovište liniek 71, 72, N6 za križovatkou Trieda SNP – Toryská.

Na zastávkach MHD sa vykonávali stavebné úpravy nástupných plôch s vytvorením bezbariérového prístupu. Mesto Košice na svojej webovej stránke informuje, že práce na projekte budú pokračovať v závislosti od klimatických podmienok začiatkom roka 2019.

„Odovzdané zastávky budú postupne dopĺňané o technické zázemie v podobe označníkov a informačných tabúľ,“ dodáva.

Magistrát začal s rekonštrukciou autobusových zastávok MHD koncom októbra, obnovou ich má prejsť spolu 21. Na ôsmich boli práce urobené v minulosti.

Celková výška investície predstavuje sumu jeden milión eur, pričom financovanie projektu je zabezpečené z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov a z vlastných zdrojov mesta Košice.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR