Správy

Riaditeľ VVS Stanislav Hreha tvrdí, že predstavitelia mesta zneužívajú pojem transparentnosť na politicky boj

Vodárenské spoločnosti chcú posilniť transparentnosť zmenou legislatívy. Nemajú problém so zverejňovaním informácií, pokiaľ im to umožní zákon.

Ilustračný obrázok k článku Riaditeľ VVS Stanislav Hreha tvrdí, že predstavitelia mesta zneužívajú pojem transparentnosť na politicky boj
4
Galéria

Súčasná legislatíva nedostatočne reflektuje požiadavky dnešnej spoločnosti na otvorenosť a transparentnosť, tvrdí to prezident Asociácie vodárenských spoločností na Slovensku (AVS), predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) Stanislav Hreha.

Chcú úpravu legislatívy

V rámci AVS sa chce obrátiť na organizácie s požiadavkou na spoluprácu pri úprave legislatívy. „Na jednej strane nám zákon káže dodržiavať obchodné tajomstvo vyplývajúce z Obchodného zákonníka, pri porušení ktorého by sme sa mohli dopustiť dokonca trestného činu a na druhej strane existujú prvotné rozhodnutia súdov, ktoré nútia vodárenské spoločnosti k porušovaniu obchodného tajomstva,“ uviedol.

Vodárenské spoločnosti podľa Hrehu chápu požiadavku verejnosti o čo najširšie zverejňovanie informácií zvnútra vodární, zároveň však upozorňuje na rozporuplnosť právnej úpravy.

Vodárenské spoločnosti podľa neho nemajú problém so zverejňovaním informácií, pokiaľ im to umožní zákon. „Oslovíme akcionárov s touto témou a ak dostaneme od nich mandát, spustíme proces ďalšieho zvyšovania transparentnosti, a teda proces zverejňovania ďalších informácií o VVS,“ dodal.

V rámci AVS plánuje navrhnúť vytvorenie podmienok na implementáciu tohto zámeru aj v ostatných vodárenských spoločnostiach. „Obrátime sa na organizácie, ktoré sú súčasťou legislatívneho procesu s požiadavkou o spoluprácu pri úprave legislatívy. Ak budú akcionári VVS vnímať túto tému ako dôležitú, budeme sa zasadzovať o to, aby VVS získala kredit najtransparen­tnejšej vodárenskej spoločnosti na Slovensku,“ povedal Hreha.

Vo VVS nezistili netransparentnosť

Pripomenul, že spoločnosť sa podrobila rôznym preverovaniam tendrov a verejných obstarávaní, no za 16 rokov nebolo zo strany štátnych orgánov či európskych inštitúcií zistené žiadne pochybenie a transparentné konanie pri jednotlivých riadiacich procesoch nikdy nenapadol žiadny z viac ako 770 akcionárov VVS.

„O to viac nás mrzí to, ak jeden z akcionárov v súčasnosti na svoj osobný politický boj proti 2100 pracovníkom VVS a akcionárom VVS zneužíva pojem transparentnosť. Poškodzuje tým dobré meno spoločnosti, čo sa citlivo dotýka akcionárov a pracovníkov VVS,“ uzavrel Hreha s tým, že VVS v súčasnosti zverejňuje všetko, čo je v súlade s legislatívou a stanovami spoločnosti.

Dodal, že VVS je zároveň subjektom hospodárskej mobilizácie a plní dôležité úlohy pri obrane štátu. Zo zákona preto nemôže niektoré zmluvy zverejňovať. Podobnú mieru ochrany majú aj zmluvy, kde je druhá strana chránená obchodným tajomstvom.

Od začiatku roka kritizuje VVS za netransparentnosť košický primátor Jaroslav Polaček. Najvyšší predstavitelia spoločnosti podľa neho úmyselne bránia v tom, aby sa stal členom Predstavenstva VVS a námestník primátora Marcel Gibóda členom dozornej rady, pričom ide o nominácie schválené mestským zastupiteľstvom.

Dôvodom sú podľa neho obavy z dohľadu nad hospodárením VVS zo strany najväčšieho akcionára, ktorým sú Košice. Vodárne tieto tvrdenia zásadne odmietli s tým, že rešpektujú rozhodnutia svojich akcionárov, ktorí o členoch štatutárnych orgánov hlasujú.

Riadne valné zhromaždenie, na ktorom sa má opäť rozhodovať o členovi Dozornej rady VVS, je naplánované na 20. júna.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie