Rozhodovanie o osude Domu umenia? Búrlivá diskusia a výkriky zamestnancov filharmónie!

Poslanci košického mestského zastupiteľstva (MsZ) na dnešnom rokovaní po búrlivej diskusii opätovne odložili rozhodnutie o Memorande o porozumení medzi Židovskou náboženskou obcou (ŽNO) a mestom Košice o osude Domu umenia.

Ilustračný obrázok k článku Rozhodovanie o osude Domu umenia? Búrlivá diskusia a výkriky zamestnancov filharmónie!
Zdroj: TASR

Súdny spor o Dom umenia, bývalú židovskú synagógu, medzi ŽNO a mestom prebieha od roku 1995. Mesto Košice nadobudlo Dom umenia s príslušnými pozemkami na základe zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov, tak ako stovky ďalších nehnuteľností, pričom delimitačný protokol týkajúci sa tejto veci bol podpísaný medzi košickým Parkom kultúry a oddychu a mestom dňa 17. marca 1992.

Memoranda o porozumení

ŽNO si uplatnila reštitučný nárok, ktorý sa vzťahuje na zmiernenie následkov niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam odňatím vlastníckeho práva k nehnuteľným veciam a hnuteľným veciam, na základe rozhodnutí štátnych orgánov predložila mestu návrh na uzatvorenie memoranda o porozumení, ktoré by vytvorilo základný predpoklad na uzatvorenie súdneho zmieru.

Na rokovaní zastupiteľstva sa dnes zúčastnila asi stovka zamestnancov Štátnej filharmónie Košice (ŠfK), ktorá má v Dome umenia sídlo. Tí z rokovania odchádzali sklamaní s výkrikmi Hanba! a Všetci ste kúpení! Riaditeľ ŠfK Július Klein pred poslancami spochybňoval úprimnosť memoranda. „Je to len pokus získať Dom umenia iným spôsobom,“ vyhlásil. Podľa jeho názoru ŽNO ani nemôže byť nástupcom Košickej židovskej materinskej cirkvi, ktorá v minulosti vlastnila synagógu – Dom umenia. Tento názor opakovane podporil aj poslanec Ján Süli (SDKÚ-DS). „Memorandum o porozumení je posledný zúfalý pokus ŽNO, ako získať majetok,“ dodal.

Zástupca ŽNO Pavol Sitár uviedol, že súhlasí s tým, že ide o zúfalý pokus. „Zúfalstvo vyplýva z toho, že spor trvá už dvadsať rokov a môže trvať ďalších dvadsať rokov,“ povedal. Argumenty odporcov memoranda označil za zlomyseľnosť. Právny zástupca ŽNO Martin Saloka upozornil, že v každom prípade musí o osude Domu umenia rozhodovať súd. „V žiadnom prípade sa nezbavujete Domu umenia,“ oslovil Saloka poslancov a zdôraznil, že ŽNO zachová existenciu ŠfK v týchto priestoroch.

Názor niektorých poslancov

Poslanec Igor Sidor (Most-Híd) doplnil, že mesto môže len využiť výhody, ktoré im ŽNO ponúka. „Mňa len zaujíma, či právny zástupca mesta, ktorý je proti memorandu a trvá na pokračovaní súdnych sporov, zaplatí náklady za prehratý súdny spor,“ povedal Sidor.

Nezávislá poslankyňa Mária Gamcová považuje memorandum v súčasnej podobe za darovaciu listinu. „Dnešný pôdorys Domu umenia je iný, ako bola pôvodná synagóga a dnes už ide o úplne inú stavbu,“ povedala a vyzvala ŽNO k ukončeniu súdneho sporu. „Navrhujem, aby ŽNO a mesto Košice podpísali iné memorandum, na základe ktorého by vytvorili neziskovú organizáciu ŽNO, pričom by objekt ostal v majetku mesta, členovia ŽNO by mali voľný vstup do pôvodnej synagógy a tiež ďalšie benefity, pričom by mohli Dom umenia využívať na kultúrne a religiózne aktivity.“ Jej návrh podporili aj nezávislí poslanci Ján Dečo a Ľubica Blaškovičová.

Zdroj: TASR