Lenka Fedorová Správy Samospráva

Rozpočet Košíc na rok 2017: Do čoho mesto zainvestuje najviac?

V závere minulého roka schválili mestskí poslanci nový programový rozpočet. Na zozname sa tak nachádza aj niekoľko poriadne mastných položiek. Čítajte ďalej.

Ilustračný obrázok k článku Rozpočet Košíc na rok 2017: Do čoho mesto zainvestuje najviac?
Zdroj: TASR

12. december minulého roku bol dňom, kedy mestskí poslanci odklepli programový rozpočet na roky 2017–2019. Hovorkyňa Košíc Linda Šnajdárova poukázala na jeho hlavné priority v tomto roku. Koľko však budú mesto stáť?

Modernizácia električkových tratí v Košiciach (MET)

Podľa programového rozpočtu bola realizácia projektu naplánovaná na obdobie rokov 2016–2018. Projekt bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014–2020, 95% z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu SR, minimálne 5% z vlastných prostriedkov mesta.

V roku 2017 sú rozpočtované výdavky vo výške 52 100 000 €.

Suma zahŕňa financovanie stavebných prác a financovanie bežných výdavkov vo výške 100 000 € na externé riadenie projektu formou spracovania štúdií, hodnotení, posudkov, stanovísk, analýz a pod.

Zatepľovanie budovy Správy mestskej zelene

Ďalšou položkou na zozname je zníženie energetickej náročnosti administratívnych budov, konkrétne budovy Správy mestskej zelene na Rastislavovej ulici v celkovej výške 462 000 €.

Ide o zatepľovanie budovy, zlepšenie tepelnotechnických vlastností a modernizáciu energetických systémov so začiatkom realizácie stavebných prác v minulom roku. Financovanie je z EÚ fondov v roku 2017.

Spoločne k zachovaniu, propagácii a rozvoju kultúrneho dedičstva na oboch stranách hranice

Ako uvádza rozpočet mesta, cieľom tohto projektu je záchrana a trvalé uchovanie historicky najvýznamnejších písomných dokumentov mesta, zabezpečenie a zlepšenie starostlivosti a bezpečný prístup k nim.

Projekt z EÚ fondov bude stáť 600 000 €.

Aktivitami projektu sú digitalizácia a sprístupnenie historických a archívnych dokumentov, digitalizácia, archivácia a on-line sprístupnenie vybraných archívnych dokumentov, obnova a zveľadenie priestorov Archívu mesta Košice, zvýšenie zabezpečenia ochrany uchovania archívnych a historických dokumentov.

Rekonštrukcia bazéna na Rumanovej

V roku 2017 sa plánuje realizovať aj rekonštrukcia bazéna v mestskom kúpalisku na Rumanovej ul., ktoré má v nájme TEHO. Celková rekonštrukcia je plánovaná vo výške 600 000 €. Mesto plánuje v roku 2017 prispieť sumou 200 000 €.

Zabezpečenie opráv a údržby komunikácií vo vlastníctve mesta

Opravy sa dočkajú aj zničené mosty, dlažba, schodištia či podchody vo vlastníctve mesta. Údržba mestských komunikácií je v nasledovnej štruktúre:

stavebná údržba komunikácií 1 500 000 €
oprava mostov, dilatácií mostov a trhlín, nátery oceľ.konštr. (predovšetkým oprava havarijného stavu mostov na Tr.L.Svobodu pri Pošte a Hlinkova) 1 130 000 €
oprava a údržba zvodidiel a zábradlí 100 000 €
kosenie a výruby prícestnej zelene 80 000€
oprava a údržba podchodov a schodíšť 55 000€
zdrsňovanie povrchu vozoviek 30 000 €
oprava dlažby 700 000 €

„Celkový rozpočet na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný, s celkovými príjmami a výdavkami 209 255 500 €, s prebytkom v bežnom rozpočte 10 833 350 €, so schodkom v kapitálovom rozpočte 9 206 231 € a schodkom vo finančných operáciách 1 627 119 €,“ informuje mesto Košice v dokumente.

Pri spracovaní článku sme vychádzali z Programového rozpočtu mesta na roky 2017–2019 zverejneného na stránke mesta. Jednotlivým projektom sa ešte budeme podrobnejšie venovať.

Titulné foto: Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie