Správy

Poslanci Košického kraja schválili rozpočet na budúci rok

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) schválilo vyrovnaný rozpočet na budúci rok s celkovými príjmami a výdavkami na úrovni 212,5 milióna eur. Za návrh zahlasovalo 44 prítomných poslancov, proti nebol nikto a deviati sa zdržali hlasovania.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci Košického kraja schválili rozpočet na budúci rok
Zdroj: TASR

Prebytok bežného rozpočtu je plánovaný na sumu zhruba 8 miliónov eur a schodok kapitálového rozpočtu na 35,4 milióna eur. Schodok (27,4 milióna eur) je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu príslušného roka, ďalej použitím ostatných peňažných fondov a úverovými zdrojmi v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Poslancov o tom informoval predseda KSK, Zdenko Trebuľa.

Investície na rozvoj kraja sú plánované najmä z finančných prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, z úveru na spolufinancovanie a prefinancovanie projektov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, z nového úveru od Európskej investičnej banky (EIB), z daňových príjmov KSK a v menšom rozsahu z predaja majetku KSK.

Väčšinu príjmov KSK budú tvoriť daňové príjmy a dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Najväčšou položkou z bežných výdavkov je oblasť vzdelávania, kam spolu pôjde 81,9 milióna eur, na dopravu je určených 34,7 milióna eur. Na sociálne zabezpečenie je vyčlenených 26,9 milióna, na kultúrne služby 9,2 milióna eur. Z kapitálových výdavkov ide hlavná časť na komunikácie, a to 45,9 milióna eur. Projekty financované z eurofondov a štátneho rozpočtu z toho predstavujú 29,5 milióna eur, z úveru z EIB ide na tento účel 10,5 milióna eur a z vlastných zdrojov 5,8 milióna eur.

Splátky úverov a ďalších dlhov a splátok KSK predstavujú pre rok 2017 čiastku 11,48 milióna eur, čo je 10,82 percenta z vlastných bežných príjmov KSK. Celkový dlh KSK je na koniec budúceho roku určený na 63,1 milióna eur, čo znamená zadlženosť na úrovni 36,38 percenta.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie