Samospráva Košického kraja upravila rozpočet: Obáva sa nezamestnanosti a výpadku daní

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja dnes rozhodlo o úprave rozpočtu. Úprava prešla na základe aktualizovanej prognózy ministerstva financií SR z júla 2013, podľa ktorej čaká kraj najmä kvôli vyššej nezamestnanosti a stagnácii miezd výpadok zhruba jeden milión eur na podielových daniach.

Jakub Forgács

„Tento výpadok navrhujeme riešiť použitím prebytku bežných príjmov a úsporou v bežných výdavkoch,“ uviedol predseda KSK Zdenko Trebuľua. Na základe doterajšieho plnenia zvýšili poslanci predpoklad naplnenia príjmu z dane z motorových vozidiel o 300 000 eur.

„Pri napĺňaní príjmov sme najväčšie problémy zaznamenali v oblasti preplácania investičných akcií v rámci eurofondov, kde dosahujeme návratnosť asi na 5 percent a tiež v predaji prebytočného majetku kraja, ktorý sme zatiaľ splnili na šesť percent,“ pokračoval Trebuľa.

V kategórii Granty a transfery došlo k celkovému navýšeniu rozpočtu o 2,53 milióna eur. Tieto prostriedky boli prerozdelené najmä do oblasti vzdelávania, sociálnych služieb a kultúry. Šetrenie sa najviac odrazí v kapitole podpornej činnosti KSK a splácania úrokov a záväzkov, kde zastupiteľstvo KSK upravilo aktuálny rozpočet o takmer 700 000 eur.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR