Eva Mikulová Správy

Seniori sa dozvedeli, ako si poradiť s depresiou, demenciou a závislosťou

UNLP Košice v spolupráci s MČ KVP zorganizovala odbornú prednášku psychiatra pre seniorov. Prednášala primárka I. psychiatrickej kliniky Iveta Potočňáková.

Ilustračný obrázok k článku Seniori sa dozvedeli, ako si poradiť s depresiou, demenciou a závislosťou
Zdroj: UNLP

Duševné zdravie seniora je v mnohom závislé od jeho doterajšieho života, cez to, či je zodpovedaná otázka zmyslu života až po včasný kontakt a rešpekt k starostlivosti a usmerneniam medicínskych špecialistov, vrátane psychiatrov, ktorých sa netreba báť navštíviť. 

Zaujímavé témy

Depresia má, čo do výskytu, svoj druhý vrchol práve v období odchodu do dôchodku – v čase výrazných zmien v živote človeka.

Po tzv. prázdnom hniezde, keď deti odídu z domu,  je to strata zamestnania, strata sociálnej role a hodnoty, strácanie známych a priateľov, pokles finančnej kondície, nárast chorobnosti a  potreby užívania liekov, slabnutie zraku, sluchu, pohybovej výkonnosti…

Psychologická pomoc býva nízka, často vôbec žiadna. Nebýva ani ponúkaná, ani hľadaná, ani užívaná, čo je veľká škoda, pretože by vedela značne pomôcť.

Pre všetky typy depresií vo vyššom veku platí, že sú podceňované a poddiagnosti­kované, často sa pripisujú na vrub „normálneho" starnutia.

Žiaľ, ich neliečenie nielenže podrýva kvalitu života seniora, a tým pádom aj ich rodiny, ale býva spájané s vyššou telesnou chorobnosťou, vyššou úmrtnosťou v dôsledku telesných ochorení a aj so zvýšenou samovražednosťou.

Závislosť

Tlak početných a významných životných zmien a nedostatočná príprava na ne u niektorých seniorov vedie k nadužívaniu alkoholu alebo liekov.

A to aj u tých, ktorí počas celého svojho doterajšieho života nemali s týmto nešťastným spôsobom „riešenia problémov" skúsenosti alebo doposiaľ nevykazovali žiadne sklony k závislosti.

Vyšší vek je obdobím, kedy vzniká akási druhá vlna „popíjačov"- tá prvá vzniká okolo 20 roku života. Vzhľadom na zmeny v organizme seniora sa aj popíjanie môže ľahko a prekvapivo rýchlo stať zdravotným problémom, neraz vážnym.

Problematiku demencií je potrebné odlíšiť od zábudlivosti ako takej, ktorá sa dotýka každého jedného človeka. Je známe, že s vekom  zábudlivosť narastá, neznamená to však automaticky, že človek trpí demenciou.

Môže to byť fyziologický prejav, prejav aktuálne indispozície, prejav nepoznanej depresie, dôsledok závislosti na alkohole či liekoch alebo prejav iného telesného či psychického ochorenia.

Jedinou serióznou prevenciou je dostatok fyzickej práce a zdá sa, že aj všeobecne známe rady ohľadom zdravého životného štýlu majú vplyv na prevenciu demencie.   „Vždy je lepšia zbytočná návšteva, než konštatovanie, že ste „prišli neskoro". Rozpaky ohľadom starostlivosti o svoje zdravie treba raz a navždy odložiť," skonštatovala na záver pani primárka Potočňáková.

Zdroj: UNLP
Zdroj: kosice.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie