Ilustračný obrázok k článku Spokojnosť ľudí s nemocnicami... Pozrite, ako pacienti oznámkovali tie košické!
Zdroj: TASR

Spokojnosť ľudí s nemocnicami... Pozrite, ako pacienti oznámkovali tie košické!

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy spustil do testovacej prevádzky internetový portál porovnávajúci nemocnice podľa ukazovateľov kvality a efektívnosti. Kde majú najspokojnejších pacientov a ako ľudia ohodnotili nemocnice v Košiciach?

Alexandra Kolínská Správy
Alexandra Kolínská Správy

Spokojnosť ľudí s nemocnicami... Pozrite, ako pacienti oznámkovali tie košické!

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy spustil do testovacej prevádzky internetový portál porovnávajúci nemocnice podľa ukazovateľov kvality a efektívnosti. Kde majú najspokojnejších pacientov a ako ľudia ohodnotili nemocnice v Košiciach?

Ilustračný obrázok k článku Spokojnosť ľudí s nemocnicami... Pozrite, ako pacienti oznámkovali tie košické!
Zdroj: TASR

INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy spustil do testovacej prevádzky internetový portál porovnávajúci nemocnice podľa ukazovateľov kvality a efektívnosti. „Portál obsahuje údaje za viac ako 60 ukazovateľov pre vyše 150 lôžkových zariadení na Slovensku, a to aj na úrovni jednotlivých oddelení resp. odborností,“ uviedol riaditeľ Ineka Peter Goliaš.

Okrem iného tam nájdete rebríčky zostavené na základe údajov zo zdravotných poisťovní, z Transparency International Slovensko, Ministerstva zdravotníctva SR, samosprávnych krajov aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Všeobecná zdravotná poisťovňa podľa Ineka však neposkytla kompletné údaje pre ich porovnanie.

Čakacie lehoty na implantáciu bedrového kĺbu

Ineko informovalo, že na základe dotazníkov zbieraných zdravotnými poisťovňami sú najkratšie čakacie lehoty na implantáciu bedrového kĺbu vo Fakultnej nemocnici v Trnave s priemerným počtom dní 84, pričom hodnotilo 14 respondetov či v galantskej Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša (priemerný počet dní 92, počet respondentov 18).

V Železničnej nemocnici s poliklinikou v Košiciach má priemernú čakaciu lehotu na implantáciu bedrového kĺbu 129 dní, pričom túto nemocnicu hodnotilo až 113 respondentov. Rebríček zostavil Ineko na základe dotazníkov zbieraných poisťovňou Dôvera. Rozdiely môžu súvisieť s rôznou organizáciou práce aj s odlišným dopytom pacientov. Podľa analýzy HPI bola priemerná čakacia doba na TEP bedrového kĺbu v roku 2013 pre poistencov Dôvery 283 dní, pre poistencov Unionu 273 dní a pre poistencov VšZP 341 dní.

Najzadĺženejšie nemocnice

Ako najzadĺženejšia nemocnica skončila Univerzitná nemocnica v Bratislave, kde majú záväzky po lehote splatnosti ku koncu 2013 vo výške 88,5 miliónoa eur. Hneď za ňou no však o niečo lepšie na tom je jedna z košických nemocníc. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice má dlh vo výške 31,2 milióna eur.

Tretie miesto v rebríčku patrí Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde dlh predstavuje 30,9 milióna eur. Rebríček zostavil Ineko na základe informácií poskytnutých z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a samosprávnych krajov.

Dlh na lôžko

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava nezaplatila svoje záväzky k roku 2013 a to v sume 55 967 eur, čím si v tabuľke získala prvenstvo. Na druhom mieste skončila Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde majú dlh na lôžko vo výške 36 818 eur.

Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach patrí šiesta priečka, kde sú zadĺžení čiastkou 22 880 eur. Tento dlh predstavuje záväzky po lehote splatnosti ku koncu 2013 v pomere k počtu lôžok. Informácie Inecu poskytli Ministerstvo zdravotníctva SR, samosprávne kraje a poisťovňa Dôvera (pre údaje o počte lôžok).

Súťaživosť pri obstarávaní

Prvá priečka patrí Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Lučenci, kde priemerný počet ponúk je 1,0 a obstaraný objem je 1,6 milióna eur. Vranovská nemocnica skončila na druhom mieste s rovnakým priemerom ponúk a o čosi nižším objemom obstarania, a to 1,3 milióna eur.

Letecká vojenská nemocnica v Košiciach skončila na štvrtej priečke s priemerným počtom ponúk 1 a s obstaraným objemom až 1,7 milióna eur. Tabuľka bola vytvorená na základe priemerného počtu ponúk na tender za roky 2009 až 2013, pre zariadenia s obstarávaním v objeme vyššom ako 1 milión eur. Rebríček zostavil Ineko v spolupráci s Transparency International Slovensko.

Počet podnetov

Najviac podnetov bolo podaných v Nemocničnej v Malackách a to presne 387 z ktorých pri prešetrení sa zistilo 30 % opodstatnených. Druhé miesto v tomto rebríčku patrí Nemocnici s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom, kde bolo podaných 275 podnetov, z ktorých 27 % bolo opodstatnených.

Železničná nemocnica s poliklinikou v Košiciach skončila na šiestej priečke, kde bolo 221 podaných podnetov. Z nich bolo uznaných za opodstatnené 32 %. Tento rebríček vypracoval Ineko na základe počtu podnetov podaných na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na 1000 lôžok za obdobie 2009 až 2013. Informácie mu poskytol Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín