Ťahanovčania spísali petíciu: Zámeny pozemkov s cirkvou sa boja, čo na to košický parlament?

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice – Sídlisko Ťahanovce požiadala mesto Košice o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov formou zámeny nehnuteľností. Obyvateľom sa sídlioska sa to nepozdáva. Pozrite, ako dopadloi hlasovanie poslancov mestského parlamentu.

Alexandra Kolínská
Ilustračný obrázok k článku Ťahanovčania spísali petíciu: Zámeny pozemkov s cirkvou sa boja, čo na to košický parlament?
Foto: Marcel Mojžiš / Zdroj: TASR

Ako dnes na rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) uviedol viceprimátor mesta Ján Jakubov, pozemky, o ktoré mala cirkev záujem nie sú vysporiadané a mesto s nimi nemôže nakladať. Cirkev preto požaduje za 2,8 hektára zastavaných pozemkov 177 hektárov lesa medzi Ťahanovcami a krematóriom.

Pozemky v hodnote 1,53 milóna eur

Podľa platného územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie sa vymedzené územie vo vlastníctve cirkvi nachádza v zastavanom území Sídliska Ťahanovce na plochách viacpodlažnej obytnej zástavby a občianskej vybavenosti. Hodnota všetkých týchto pozemkov predstavuje čiastku 1,53 milióna eur.

Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce s predloženým zámerom v zásade súhlasí. Mesto Košice však žiada, aby sa zámena týkala všetkých pozemkov vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi bez ohľadu na vlastníctvo k budovám a technickej infraštruktúre. Osobitne upozorňuje na pozemky pod bytovými domami, nakoľko v súčasnosti medzi obyvateľmi sídliska prebieha znepokojujúca diskusia vyplývajúca z obáv z možných ekonomických požiadaviek vlastníkov pozemkov pod bytovými domami namierených voči vlastníkom bytov tak, ako sa to už deje v rôznych mestách Slovenska.

Takto to vidí primátor

Porada primátora na svojom rokovaní odporučila riešiť žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Košice – Sídlisko Ťahanovce z pohľadu definitívneho majetkovoprávneho usporiadania majetku mesta, ktorý sa nachádza na cirkevných pozemkoch. Súčasne odporučila z ekonomických dôvodov nezahrnúť do zámeny pozemky cirkvi pod bytovými domami.

Ako dodal Jakubov, zámenou mesto Košice v súlade s verejným záujmom nadobudne do majetku pozemky pod verejnými stavbami a súčasne dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov na území s komplikovanými vlastníckymi vzťahmi, čo prospeje v konečnom dôsledku k ďalšiemu rozvoju mestskej časti.

Petíciu proti podpísalo 3 a pol tisíc ľudí

Nezávislá poslankyňa Mária Gamcová upozornila na petíciu 3500 občanov, ktorí nesúhlasia so zámenou pozemkov za lesnú plochu pri sídlisku Ťahanovce a navrhla nájsť iné mestské pozemky, ktoré by boli vhodné na zámenu.

Tento návrh podporil aj zástupca občanov sídliska Karol Labaš, prípadne navrhol odložiť rokovanie o tomto bode a prijať uznesenie mestskej časti, ktoré by zakazovalo prevod lesných pozemkov na stavebný pozemok. Podľa neho existuje obava o to, že by sa pozemky následne buď odpredali developerom, alebo by sa uskutočnila iná výstavba.

Ako dopadlo hlasovanie?

Nezávislý poslanec Ján Dečo upozornil, že rozhodnutie o preklasifikovaní pozemkov má v rukách zastupiteľstvo, ktoré rozhoduje o územnom pláne. „Ak si o svoje požiada cirkev, je z toho problém, pritom podobné záležitosti súkromných investorov potichučky prejdú,“ dodal Dečo.

MsZ napokon prevod pozemkov neschválilo, pretože na jeho schválenie bola potrebná trojpätinová väčšina. K schváleniu chýbali tri hlasy.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR