Eva Mikulová Samospráva

V akčnom pláne rozvoja mesta sa ráta aj s výstavbou nájomných bytov a Slaneckej cesty

Akčný plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019 – 2021 košické mestské zastupiteľstvo v stredu 6. novembra schválilo.

Ilustračný obrázok k článku V akčnom pláne rozvoja mesta sa ráta aj s výstavbou nájomných bytov a Slaneckej cesty
Zdroj: Adam Stečák

Ide o základný a východiskový dokument pre plánovanie rozvojových aktivít a realizáciu projektových zámerov mesta na najbližšie obdobie. Vypracovaný bol ako súbor investičných a neinvestičných projektových zámerov Košíc.

Súvisí s rozpočtom

„Akčný plán je dokument, ktorý istým spôsobom nahrádza akýsi harmonogram, ktorým by sa mohlo mesto uberať, riadiť. Na základe toho odborní pracovníci pripravujú ďalšie podklady. Súvisí aj s tvorbou rozpočtu," povedal primátor Jaroslav Polaček s tým, že dôležitý je aj preto, že ho pripomienkovala verejnosť aj poslanci.

Dokument obsahuje osem programových oblastí vrátane ich cieľov a opatrení. Okrem iného zahŕňa investície do dopravy, vzdelávania, životného prostredia, kultúry, športu či zvýšenia zamestnanosti.

Na rekonštrukciu a modernizáciu Slaneckej cesty mesto počíta so sumou okolo 20,5 milióna eur, pričom z vlastných zdrojov plánuje investovať vyše milióna eur.

V akčnom pláne je zahrnuté aj vybudovanie komunikácie – obchvat Kavečany, respektíve výkup pozemkov a majetkovo-právne vyrovnanie či vybudovanie prepojovacej komunikácie Pereš-Lorinčík.

Pol milióna na parkovanie

Pol milióna eur má ísť aj na modernizáciu a zriaďovanie nových parkovacích miest, informačný systém. Rekonštrukcia komunikácií si má v najbližších rokoch vyžiadať sumu šesť miliónov eur a obnova trolejbusovej infraštruktúry 1,6 milióna eur.

Sedem miliónov eur chce mesto Košice investovať do športovej infraštruktúry a počíta aj s výstavnou Národného tenisové centra (NTC). Výška investície predstavuje 15 miliónov eur, z toho vlastné zdroje majú byť vo výške tri milióny eur.

Akčný plán obsahuje i výstavbu nových mestských nájomných bytov. Na rekonštrukciu a vybavenia základných a materských škôl má ísť spolu 8,7 milióna eur. Revitalizácia Mlynského náhonu má v najbližších rokoch stáť 1,93 milióna eur.

„Projektové zámery v Akčnom pláne sú základom pre výber projektov určených do realizačnej etapy. Akčný plán je východiskom pri tvorbe programového rozpočtu a zároveň je v súlade s rozpočtom pri zabezpečovaní financovania jednotlivých projektových zámerov,“ uvádza sa v schválenom dokumente, ktorý má byť podkladom na zostavenie rozpočtu mesta na nasledujúce roky.

Zdroj: kosice.dnes24.sk/TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie