V Košickom kraji je takmer 60 cyklotrás: Niektoré z nich nie sú stále legalizované

V Košickom kraji sa nachádza najmenej 58 cyklotrás s celkovou dĺžkou 1 307 kilometrov. Niektoré z nich stále nie sú legalizované, trasy sú vyznačené bez príslušných povolení, čo nevrhá dobré svetlo na ich propagáciu a mnohokrát aj na ich prevádzkovanie.

Ondrej Petričko
Ilustračný obrázok k článku V Košickom kraji je takmer 60 cyklotrás: Niektoré z nich nie sú stále legalizované
Zdroj: TASR

Zmapovanie cyklotrás na území Košického kraja sa uskutočnilo v roku 2011 a bolo jedným z výstupov medzinárodného projektu BICY – mestá a regióny bicyklov realizovaného z eurofondov.

Až 11 cyklotrás nie je legalizovaných

Z identifikovaných 58 cyklotrás až 11 v dĺžke 198 kilometrov nie je riadne zaevidovaných v zoznamoch Slovenského cykloklubu. Informácie o ich existencii tak nie sú k dispozícii v centrálnych propagačných materiáloch a mapových podkladoch k cyklotrasám. „Taká je napríklad známa cyklistická trasa Hornád, ktorú vybudoval Mikroregión Hornád v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko," uviedla Adriana Šebešová z referátu cestovného ruchu Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK).

Podľa jej slov musí dôjsť v povoľovacom konaní k zladeniu záujmov prevádzkovateľov trasy a kompetentných orgánov, ktorých sa konanie dotýka. Ide o ochranu prírody, dopravnú políciu, vlastníkov lesov a pozemkov, či mestá a obce, cez katastre ktorých trasa prechádza.

Pripravujú prepojenie Zemplínskej šíravy a Tokaja

Projekt BICY podporil rozvoj cykloturistiky aj preznačením trás a zabezpečením technickej dokumentácie pre ďalšie budované cesty pre cyklistov. V tomto roku vznikla zjednodušená technická dokumentácia na legalizáciu desiatich nových cyklotrás v dĺžke 126 kilometrov. Sedem z nich je na Spiši, po jednej v okresoch Trebišov, Rožňava a Michalovce. Na niektorých cyklotrasách sa už začal legalizačný proces.

KSK v súčasnosti pripravuje strategický materiál pre oblasť rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky, ktorý bude odrážať potreby a možnosti regiónu aj v zmysle schválenej Národnej stratégie rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky SR. V tejto oblasti sa pripravujú dva väčšie projekty. „Ide o cyklotrasu Dolným Zemplínom – prepojenie Zemplínskej šíravy a Tokajskej oblasti s využitím hrádzí riek ako Laborec, Latorica, Bodrog. Momentálne sa spracováva štúdia uskutočniteľnosti tohto prepojenia," uviedla Šebešová.

Východoeurópska cyklotrasa povedie Košicami

Ďalším významným projektom je podľa nej medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 11, ktorá sa začína na nórskom Nordcape a končí v gréckych Aténach. Vedenie tejto tzv. Východoeurópskej trasy je plánované aj cez Košický kraj a mesto Košice.

KSK má spracovanú štúdiu, na základe ktorej bude vypracovaná koncepcia vybudovania celej trasy vrátane požadovanej infraštruktúry.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR