FOTO: V Levočskom dome našli strieborný poklad aj dôkazy o hazardných hrách

Nález je jedným z najvýznamnejších za posledné roky. Archeologický výskum realizovala súkromná archeologická spoločnosť Triglav na žiadosť majiteľov Hostinca.

Eva Mikulová

Archeologický výskum robili odborníci od 3. decembra 2018 do 9. januára 2019.

Vyše 500 kusov historických mincí

Archeológovia našli v južnom trakte pivnice strieborný poklad, čiže vyše 500 kusov. Presný počet bude spresnený po zdokumentovaní objavenej hrudy mincí v textilnom obale, pravdepodobne v textilnom mešci, ktorá bola nájdená v závere výskumu. „Súbor mincí obsahuje razby z 15. – 17. storočia, a podľa doterajších zistení sú v ňom zastúpené mince 15-tich panovníkov strednej Európy. V poklade prevažujú mince poľského panovníka Žigmunda III. Vasu, no významný podiel majú aj mince Mateja II. a protikráľa Gabriela Bethléna,“ hovorí spolumajiteľ Hostinca Peter Škripko.

Zároveň objavili aj hracie keramické žetóny a kostená kocka. „Tieto predmety sú priamym dokladom hazardných hier v priestoroch hostinca v období 17. storočia. Mimo predmetného pokladu bolo na skúmanom mieste nájdených ešte cca 120 ďalších mincí z obdobia 17. – 18. storočia, väčšina týchto mincí pochádza z prvej skúmanej vrstvy a obsahuje mince panovníkov Leopolda I., Jána II. Casimíra a niekoľko zaujímavých baníckych známok z konca 17. až začiatku 18. storočia,“ dodáva P. Škripko.

Unikátna šachta prevéta

V podzemí pivnice našli aj poltury Františka II. Rákocziho, jednu tureckú mincu a niekoľko mincí ďalších panovníkov. „Mimo nájdených mincí bola archeologickým výskumom zachytená staršia architektúra z obdobia 13. – 14. storočia. Unikátom v prostredí mestskej architektúry na našom území je zachytená šachta prevétu pravdepodobne z 13. alebo začiatku 14. storočia,“ hovorí P. Škripko.

Naši predkovia holdovali tabaku, svedčí o tom nález rozsiahlej kolekcie hlinených fajok zo 17. – 18. storočia. Našli aj okolo 100 kusov reštaurovateľných hlinených nádob a desiatky drobných predmetov, ako sú prstene a retiazky, predmety zo skla, medi, olova, železa, kosti, ale aj fragment krúžkovej zbroje.

Za ďalšie významné nálezy, obzvlášť pre poznanie histórie Košíc, sú súbory olovených značkovaných plomb, ktoré dokazujú import tovaru z Bavorska a Belgicka do priestorov Levočského domu. Všetky tieto predmety sú neoceniteľným historickým prameňom k dejinám tak významného mesta, akým Košice nesporne sú, a tiež k významnému objektu, ktorým je Levočský dom.

Zdroj: kosice.dnes24.sk