Začínajú prijímačky na stredné školy a o niektoré je doslova bitka

O ďalšom študijnom smerovaní deviatakov sa bude rozhodovať už tento týždeň. V pondelok 13. mája a vo štvrtok 16. mája sa na stredných školách konajú prijímacie skúšky.

Eva Mikulová

Prijímacie skúšky sa konajú na 59 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Prihlášku na ne si podalo 5 141 žiakov.

Bez prijímačiek možno podľa zákona prijať žiaka len vtedy, ak napísal Testovanie 9 s úspešnosťou nad 90 percent v obidvoch predmetoch, matematike aj slovenskom jazyku.

Najväčší záujem

Rekordérkou z hľadiska záujmu je tento rok Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Na talentové skúšky sa prihlásilo 279 žiakov, pričom podľa plánu môže škola prijať len 75 žiakov. Viac ako 50 žiakom oproti plánu musia povedať „nie“ na Gymnáziu Šrobárova a na Strednej zdravotníckej škole Moyzesova v Košiciach.

„Vysoký záujem je aj o štúdium na Gymnáziu Poštová, na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach a v regiónoch na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach či na SOŠ Markušovská cesta v Spišskej Novej Vsi,,“ hovorí predseda KSK Rastislav Trnka.

Žiaci si môžu podať prihlášky maximálne na dve školy. Škola ich musí o výsledky prijímacieho konania upovedomiť do troch dní.

Na gymnáziá si v aktuálnom školskom roku podalo prihlášku 1 105 žiakov. Na stredných odborných školách chce študovať 4 036 žiakov, z toho 489 sa prihlásilo na skúšky na priemyslovky, 425 žiakov na zdravotnícke školy a 293 na obchodné akadémie.

Tí, čo neuspejú v máji, majú druhú šancu v júni, kedy školy chystajú druhé kolo skúšok.

Zdroj: kosice.dnes24.sk