Eva Mikulová Správy

Veterinárna univerzita spolupracuje s policajnými kynológmi a hipológmi

Vzájomná spolupráca sa odzrkadlí aj pri realizácii odborných aktivít obidvoch subjektov a pri spoločných výskumných projektoch.

Ilustračný obrázok k článku Veterinárna univerzita spolupracuje s policajnými kynológmi a hipológmi
7
Galéria
Zdroj: Facebook.com/ Polícia Slovenskej republiky

V stredu 16. septembra 2020 sa na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach uskutočnilo oficiálne odovzdanie a prevzatie uzavretej zmluvy o spolupráci medzi univerzitou a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

„Zmluva upravuje podmienky spolupráce a spoločného postupu pri zvyšovaní kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti na UVLF a uplatňovaní najmodernejších poznatkov získaných spoluprácou v oblasti chovu, veterinárnej starostlivosti a výcviku služobných psov a koní v podmienkach Ministerstva vnútra SR,“ informovala nás hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Odborná prax študentov

Univerzita, policajní kynológovia i jazdná polícia sa budú navzájom podporovať predovšetkým v oblasti vzdelávania formou prednášok pre policajtov a absolvovaním odbornej praxe študentov kynológie či študijného programu vzťah človek – zviera a jeho význam v canisterapii a hippoterapii.

Spolupracovať budú aj pri vypisovaní tém záverečných, bakalárskych a diplomových prác, podieľať sa na vypracovávaní ich odborných posudkov a hodnotení.

UVLF poskytne súčinnosť pri výcviku jazdcov a služobných koní, umožní zamestnancom odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru účasť na svojich konferenciách, školenia, seminároch a odborných podujatiach.

„Zmluva je pokračovaním našej dlhoročnej spolupráce s odborom kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru ako celku, ale najmä s oddelením jazdnej polície so sídlom v Košiciach. UVLF je vysoko špecializované pracovisko zabezpečujúce zdravotnú starostlivosť aj o služobné zvieratá Policajného zboru. Spolupracujeme s Policajným zborom v oblasti veterinárnej starostlivosti, ale máme aj študijné programy zamerané na kynológiu, canisterapiu a hippoterapiu.Naši študenti vidia, akú činnosť vykonávajú zvieratá v policajnej praxi a akú zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť vyžadujú,“ hovorí rektorka UVLF Jana Mojžišová.

Spolupráca s jazdnou políciou je aj akýmsi návratom k podstate veterinárnej medicíny. „Prvý zverolekár bol ten, ktorý zabezpečoval starostlivosť o vojenské kone. Profesia sa začala rozvíjať, lebo vojsko, ozbrojená zložka, potrebovala starostlivosť o kone, ktoré boli dôležitou súčasťou armády,“ vysvetľuje rektorka UVLF.

Zdroj: Dnes24.sk

Kam do mesta

Najčítanejšie