Eva Mikulová Správy

Vodná nádrž Bukovec je rezervoárom pitnej vody pre Košice a okolie

Vodná nádrž Bukovec nie je pre verejnosť sprístupnená, je ale významným biotopom vodného vtáctva, obojživelníkov a vtáctva.

Ilustračný obrázok k článku Vodná nádrž Bukovec je rezervoárom pitnej vody pre Košice a okolie
2
Galéria
Zdroj: Slovenský vodohospodársky pod

Od soboty 4. júla je sprístupnená obslužná komunikácia, ktorú môžu až do konca októbra využívať turisti aj cyklisti denne od 7,00 do 19,00 hodiny.

Zároveň záujemcovia môžu vyjsť na korunu hrádze, ktorá je vysoká 56 metrov a „drží“ viac ako 20 miliónov m³ vody, ktorá je určená do vodovodných kohútikov pre Košičanov a obyvateľov žijúcich v okolí.

Významná vodná nádrž

Nad obcou Bukovec a vedľa obce Hýľov sa nachádza veľká Bukovecká umelá nádrž, slúžiaca ako zásobáreň pitnej vody pre mesto Košice a Košice okolie.

Okrem tejto nádrže sa pod obcou Bukovec nachádza aj dolná nádrž, ktorá bola vybudovaná ako havarijná zásobáreň úžitkovej vody pre hutnícku prevádzku VSŽ Košice (terajší U.S. Steel).

Z geomorfologického hľadiska patrí do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Volovské vrchy (dolina, v ktorej sa nachádza umelá nádrž tvorí hranicu podcelkov Holička a Kojšovská hoľa).

Vodárenská nádrž Bukovec bola vybudovaná v rokoch 1968 až 1976.

Okrem zásobovania obyvateľov pitnou vodou má nádrž aj ochrannú funkciu, vyrovnávanie kolísavých výdatností zdrojov Košického skupinového vodovodu, ale plní aj ochrannú funkciu pri znižovaní povodňových prietokov.

Vodná nádrž Bukovec je významným biotopom vodného vtáctva, obojživelníkov a vtáctva. Biotop je priam predurčený na výskyt väčšieho množstva obojživelníkov, cicavcov, hmyzu a plazov.

Zásobný objem nádrže je okolo 25 miliónov kubických metrov. Dĺžka priehrady je 2,8 kilometrov. Výška hrádze nad terénom je od 50 do 56 metrov

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie