Eva Mikulová Samospráva

Založili Inovačnú sieť na podporu lokálnej ekonomiky

Inovačná sieť reaguje na situáciu v oblasti produkcie a spracovania poľnohospodárskych produktov v regióne. Memorandum podpísali v stredu 4. júla.

Ilustračný obrázok k článku Založili Inovačnú sieť na podporu lokálnej ekonomiky
Zdroj: KSK

Košický samosprávny kraj a Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach podpísali memorandum o porozumení, ktorým založili Inovačnú sieť na podporu lokálnej ekonomiky v Košickom kraji.

Hlavným cieľom inovačnej siete je podporiť spoluprácu medzi organizáciami z oblasti podnikateľskej sféry, verejnej správy, výskumu a inovácií, vzdelávania, neziskového sektora a verejnosti za účelom efektívneho fungovania lokálnej ekonomiky v Košickom kraji. Podporiť by mala zvyšovanie konkurencieschop­nosti lokálnej poľnohospodárskej produkcie a zefektívnenie jej propagácie, čo by malo za následok vyšší odbyt predovšetkým v rámci regionálnych potravinových sústav.

Podpora lokálnych výrobcov

„Podpora lokálnej ekonomiky patrí medzi kľúčové rozvojové priority Košického samosprávneho kraja.Chceme, aby sa obyvatelia nášho kraja ľahšie dostali ku kvalitným a zdravým domácim produktom. Inovačná sieť bude hľadať moderné formy predaja, nie len cez kamenné obchody, ale aj s pomocou inovácie predaja, marketingu a propagácie, čím zlepšíme prepojenie zákazníkov s výrobcami,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

„Verejnosť vníma úlohu univerzít najmä na poli vzdelávania budúcich generácií a vykonávania základného výskumu. Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach sa však podľa vzoru zahraničných inovačných ekosystémov snaží o aplikáciu získaných poznatkov nielen v priemyselnom sektore, ale aj vo verejnom priestore. Dnešným podpisom len potvrdzujeme náš dlhodobý záujem a snahu participovať na riešení výziev nášho kraja,“ povedal dekan Ekonomickej fakulty TUKE Michal Šoltés.

Inovačná sieť je otvorená pre všetky organizácie, ktoré chcú svojimi znalosťami a skúsenosťami pomôcť k napredovaniu kraja, pričom členstvo je bezplatné.

Elektronické trhovisko

Pilotným projektom je spustenie elektronického trhoviska, ktoré bude poskytovať priestor na prezentáciu miestnych pestovateľov a chovateľov a ich produkcie. Výsledkom by mal byť predaj koncovým zákazníkom najmä v meste Košice, a to nielen obchodným sieťam a reštauráciám ale aj bežným spotrebiteľom. Do ostrej prevádzky by ho mali spustiť na jar budúceho roka.

Pilotná aktivita je realizovaná v rámci projektu URBAN INNO a je financovaná z Európskych zdrojov (Program Interreg CENTRAL EUROPE). Táto sieť má byť aj diskusnou platformou, ktorej závery budú vstupom pre strategické dokumenty na regionálnej i národnej úrovni.

Zdroj: kosice.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie