Neslávne známy Luník IX: Aké s ním má mesto plány?

Stav bytových domov na sídlisku Luník IX je už dlhodobo vo veľmi zlom stave. Ako chce mesto tento stav riešiť?

Lenka Fedorová
Ilustračný obrázok k článku Neslávne známy Luník IX: Aké s ním má mesto plány?
Zdroj: TASR

Stav bytoviek na košickom sídlisku Luník IX je už dlhodobo nevyhovujúci. Plánované asanačné práce potvrdil košický magistrát v programovom rozpočte, v ktorom na asanáciu bytových domov vyčlenil nemalú čiastku. Aké má mesto s Luníkom IX ďalej plány?

„V roku 2017 je plánovaná asanácia obytných domov na ul. Hrebendova 26–28 a 30–32. Termín asanácie ešte nie je známy,“ informoval košický magistrát v odpovedi na interpeláciu mestské poslanca Miloša Ihnáta.

Obyvatelia z už asanovaných bytov však juhovýchodne od sídliska vytvorili nelegálnu osadu Mašličkovo. Podľa informácií magistrátu plánuje Mestská časť Košice – Luník IX na svojom území na základe pripravovaných výziev na poskytnutie nenávratných finančných príspevkov vytvoriť podmienky tzv. prestupného bývania.

„Týmto projektom chce mestská časť riešiť bývanie aj pre obyvateľov „Mašličkova“. Vzhľadom na to, že celý projekt sa má riešiť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, mesto prenajalo dotknuté pozemky mestskej časti na obdobie 30 rokov za symbolickú hodnotu 1,– Euro/rok,“ uviedol magistrát.

Za rovnakých podmienok bol pre danú MČ schválený aj prenájom bývalej plynovej kotolne, ktorá sa má prebudovať na dočasné bývanie.

Na otázku, kedy bude osada úplne zlikvidovaná, nie je podľa vedenia mesta možné stanoviť presný termín. „Je to dlhodobý proces a závisí aj od spolupráce a celkovej organizácie tohto procesu zainteresovanými stranami. Čo sa týka majetkových vzťahov k pozemkom v rámci nelegálnych osád, mesto nevie donútiť vlastníkov, aby podávali žaloby a začali súdne konania na vypratanie svojich pozemkov, za ktoré je potrebné platiť súdne poplatky a pod.,“ informuje.

V súvislosti s Luníkom IX však mesto od začiatku roka 2016 spolupracuje s konzultačno-vzdelávacou organizáciou ETP Slovensko. Súčasťou nového projektu „Budujeme nádej – Luník IX“ je svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX za vlastné finančné prostriedky budúcich majiteľov domov. Prvé rodiny si začali sporiť už vo februári 2017, aby mohli s výstavbou začať na jar 2018.

Foto: Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame