Eva Mikulová Správy

Ako sa exekúcia mesta dotkne čerpania eurofondov?

Súd v Banskej Bystrici rozhodol, že exekúcia voči mestu Košice bude pokračovať. Ide o spor s parkovacou firmou EEI.

Ilustračný obrázok k článku Ako sa exekúcia mesta dotkne čerpania eurofondov?
6
Galéria

Ako sme už včera v utorok 25. februára informovali, okresný súd uznesením zo dňa 13. februára zamietol sťažnosť povinného čiže mesta Košice proti uzneseniu zo dňa 13. novembra 2019, ktorým bol zamietnutý návrh povinného na zastavenie exekúcie.

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17. februára a exekúcia je vedená voči mestu ako dôvodná. Konkrétny spôsob vedenia exekúcie je vecou povereného súdneho exekútora.

Eurofondy vraj exekúcia neovplyvní

Košičania majú obavy ako exekúcia ovplyvní čerpanie eurofondov. Túto otázku sme položili i mestu.

„Čo sa týka čerpania eurofondov, na tie sa výkon exekúcie nevzťahuje. Mesto je už zapojené a chystá sa zapojiť do vo viacerých výziev, exekúcia to nijako neovplyvní. Bude sa robiť Slanecká cesta, projektová dokumentácia k MET, rekonštrukcie škôl a iné,“ dostali sme oficiálnu odpoveď z magistrátu.

Mesto Košice navrhovalo zastavenie exekúcie z dôvodu, že sú tu iné skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti exekučného titulu. Tým, že sťažnosť mesta bola zamietnutá, formálne nič nebráni exekútorovi konať.

„Musíme s poľutovaním konštatovať, že súčasný stav je dôsledkom protichodných rozhodnutí súdov. Kým Okresný súd Košice I v októbri minulého roka rozhodol, že nájomná zmluva medzi mestom Košice a bratislavskou spoločnosťou EEI z roku 2012 je neplatná, Okresný súd Košice II cez neodkladné opatrenie určil, že mesto musí s firmou EEI spolupracovať,“ dodáva mesto.

Zmluva s EEI je podľa mesta neplatná

„Trváme na tom, že nájomná zmluva s EEI je neplatná. S rozhodnutiami súdov, ktoré vôbec nezobrali do úvahy platné, účinné a dosiaľ nijako nenapadnuté VZN prijaté na základe zákonného zmocnenia, jednak rozhodnutie súdu o neplatnosti zmluvy, sa mesto Košice nestotožňuje a považuje ho za nesprávne. Preto mesto Košice podalo ústavnú sťažnosť voči rozhodnutiu Krajského súdu, ktorým bolo potvrdené neodkladné opatrenie,“ uvádza mesto v svojom stanovisku.

Mesto Košice stále očakáva rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach o odvolaní EEI voči rozhodnutiu Okresného súdu Košice I, ktorý označil zmluvu s touto spoločnosťou za neplatnú.

„Spôsob vykonania exekúcie na nepeňažné plnenie je možné ukladaním pokút mestu exekútorom maximálne do výšky 30 000 eur. Čiže nie je ohrozený majetok mesta a ani čerpanie eurofondov,“ vysvetľuje mesto.

Zdroj: kosice.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie