Aktualizované Správy

Kvôli sporu s EEI bude exekúcia voči mestu Košice pokračovať, rozhodol o tom súd

Mesto sa nestotožňuje s uznesením, ktoré súvisí so sporom s parkovacou firmou EEI, považuje ho za nesprávne.

Ilustračný obrázok k článku Kvôli sporu s EEI bude exekúcia voči mestu Košice pokračovať, rozhodol o tom súd
6
Galéria

„Okresný súd uznesením zo dňa 13. februára zamietol sťažnosť povinného mesta Košice proti uzneseniu zo dňa 13. novembra 2019, ktorým bol zamietnutý návrh povinného na zastavenie exekúcie,“ povedal hovorca Krajského súdu v Banskej Bystrici Vladimír Černota s tým, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17. februára a exekúcia je vedená voči mestu ako dôvodná.

Konkrétny spôsob vedenia exekúcie je vecou povereného súdneho exekútora.

Mesto s uznesením súdu nesúhlasí

Podľa magistrátu je súčasný stav dôsledkom protichodných rozhodnutí súdov. Ako pripomína, Okresný súd Košice I vlani v októbri rozhodol, že nájomná zmluva medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI z roku 2012 je neplatná a Okresný súd Košice II cez neodkladné opatrenie určil, že mesto musí s firmou spolupracovať.

„S rozhodnutiami súdov, ktoré vôbec nezobrali do úvahy platné, účinné a dosiaľ nenapadnuté všeobecne záväzné nariadenie (VZN) prijaté v súlade s cestným zákonom, jednak rozhodnutie súdu o neplatnosti zmluvy, sa mesto Košice nestotožňuje a považuje ho za nesprávne,“ uvádza vo svojom stanovisku s tým, že preto podalo ústavnú sťažnosť voči rozhodnutiu Krajského súdu, ktorým bolo potvrdené neodkladné opatrenie.

Mesto Košice naďalej trvá na tom, že nájomná zmluva s EEI je neplatná a očakáva verdikt o odvolaní EEI voči rozhodnutiu súdu, ktorý označil zmluvu s EEI za neplatnú.

Spor s parkovacou firmou EEI

„Veríme, že krajský súd rozhodne ešte v priebehu tohto roka. V prípade, že potvrdí napadnuté rozhodnutie súdu o neplatnosti zmluvy, definitívne zaniknú formálne účinky neodkladného opatrenia a pominie aj dôvod exekúcie voči mestu Košice,“ dodáva.

Exekúcia súvisí s neodkladným opatrením, súd ním mestu prikázal poskytovať spoločnosti EEI súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného na jeho území v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012 a jej dodatkov.

Reakcia EEI

Ako uviedla spoločnosť EEI vo svojej reakcii na rozhodnutie banskobystrického súdu, mestu Košice boli právoplatne uložené viaceré povinnosti.

Medzi nimi aj povinnosť zdržať sa akéhokoľvek obmedzovania výkonu nájomných práv spoločnosti EEI podľa uvedenej zmluvy.

„Spoločnosť EEI potvrdzuje svoje odhodlanie aj naďalej plniť všetky záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy s mestom Košice,“ dodala s tým, že v súlade so súdnym rozhodnutím očakáva nápravu, návrhy a iniciatívu mesta. „Spoločnosť EEI je aj naďalej pripravená rokovať s mestom Košice a napomôcť tak odstránenie stavu v parkovaní v uliciach, ktorý spoločnosť EEI nezapríčinila a ktorý neprispieva ku komfortu obyvateľov mesta Košice v parkovaní,“ uzavrela parkovacia firma.

Mesto Košice prevzalo od 1. januára 2019 parkovací systém na základe všeobecne záväzného nariadenia, a to napriek nesúhlasu EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania.

Obe strany sa v spore obrátili na súd.

Rýchle správy

Najčítanejšie