Eva Mikulová Rôzne

Európska únia finančne podporí rozvoj cyklodopravy v meste

Medzi 19-timi úspešnými projektmi, ktoré získali finančnú podporu zo zdrojov Európskej únie sú dva, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju cyklodopravy v Košiciach.

Ilustračný obrázok k článku Európska únia finančne podporí rozvoj cyklodopravy v meste
Zdroj: Dnes24.sk

Prvý je projekt nazvaný „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu. Mesto Košice na tento projekt dostane takmer 154 000 eur. Z tejto sumy bude 85 percent financovaných z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, 10 percent zafinancuje štát a piatimi percentami sa bude na financovaní projektu podieľať Mesto Košice.

Plánovaná cyklotrasa prepojí medzinárodnú cyklistickú magistrálu Eurovelo 11, vedúcu Košicami v úseku medzi Ladožskou a Jenisejskou ulicou. Vznikne tak súvislý úsek cyklistickej trasy, začínajúci v Mestskej časti Košice – Krásna pri ZŠ Galaktická, vedúci pozdĺž Hornádu cez Sídlisko Nad jazerom s vyústením na Bosákovej ulici v centre Košíc.

Verejné zdieľanie bicyklov

Druhým projektom je bike-sharing, predložený Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., ktorej boli schválené celkové oprávnené výdavky vo výške viac ako 580 000 eur. Automatický systém verejného zdieľania bicyklov, tzv. bikesharing, je určený na krátkodobé zapožičanie bicykla za poplatok. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach v septembri minulého roka schválili prenájom častí pozemkov, na ktorých vybuduje Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. bikesharingové stanovištia.

„Mám veľkú radosť z týchto dvoch významných finančných injekcií do rozvoja cyklodopravy v našom meste. Obidva projekty nám po dokončení pomôžu ďalej zatraktívniť využívanie ekologickej a vďaka aktívnemu pohybu aj zdravej dopravy bicyklom. Naším dlhodobým cieľom je, aby mestskú hromadnú dopravu a cyklistickú dopravu v Košiciach využívalo čoraz viac ľudí, ktorí tak prispejú k zdravšiemu životnému prostrediu a k zlepšeniu dopravnej situácie v meste," hovorí námestník primátora mesta Martin Petruško.

Zdroj: kosice.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie