Ilustračný obrázok k článku Koniec nepríjemným stretnutiam s potkanmi! V Košiciach začala deratizácia
Zdroj: TASR

Koniec nepríjemným stretnutiam s potkanmi! V Košiciach začala deratizácia

Regionálni hygienici nariadili v meste celoplošnú deratizáciu. Koho sa táto povinnosť týka?

Správy
Správy

Koniec nepríjemným stretnutiam s potkanmi! V Košiciach začala deratizácia

Regionálni hygienici nariadili v meste celoplošnú deratizáciu. Koho sa táto povinnosť týka?

Ilustračný obrázok k článku Koniec nepríjemným stretnutiam s potkanmi! V Košiciach začala deratizácia
Zdroj: TASR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) nariadil na celom území mesta Košice celoplošnú deratizáciu a reguláciu živočíšnych škodcov. Začala sa koncom marca a potrvá do 30. apríla.

„Hlavným cieľom je ochrana zdravia obyvateľstva pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia,“ pripomína mesto. Nariadenie sa týka mestských častí (MČ) na celom území Košíc v objektoch, ktoré majú v správe alebo vo vlastníctve, ako aj na verejných priestranstvách.

Vykonať ju majú prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Mesto bude zabezpečovať deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich najbližšom okolí.

Platí to pre všetkých

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia majú celoplošnú deratizáciu zabezpečiť vo svojich alebo v užívaných a spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie. Týka sa to aj objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov či skladov a skládok odpadov.

Povinnosť sa vzťahuje aj na fyzické osoby. Tie majú deratizáciu vykonať v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a tiež v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Deratizáciu majú zabezpečiť prostredníctvom profesionálnych oprávnených subjektov alebo svojpomocne „spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel“.

Magistrát ďalej pripomína, že potvrdenie o profesionálnom vykonaní deratizácie alebo pokladničný blok o kúpe prípravku, ktorý použili, musia z dôvodu prípadnej kontroly uchovať tri mesiace. RÚVZ nariaďuje celoplošnú deratizáciu v Košiciach pravidelne. Ako uvádza vo svojom rozhodnutí, jej termín stanovuje na základe reprodukčného cyklu živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch.

Prečítajte si tiež

Zdroj: TASR
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie