Správy Samospráva

Mesto minulý rok hospodárilo s prebytkom, naďalej má miliónové dlhy

Celkový výsledok minuloročného hospodárenia mesta Košice predstavuje 2,7 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2019.

Ilustračný obrázok k článku Mesto minulý rok hospodárilo s prebytkom, naďalej má miliónové dlhy
Zdroj: Eva Mikulová

Záverečný účet mesta za rok 2019, vo štvrtok 30. júla na svojom rokovaní bez pripomienok schválilo mestské zastupiteľstvo (MsZ). Zostatok dlhu mesta ku koncu minulého roka predstavoval 32 miliónov eur, čo je 18,3 percenta.

V rezervnom fonde viac ako pol milióna eur

Celkové príjmy dosiahli približne 217 miliónov eur a výdavky 214 miliónov eur. Ide tak o 91-percentné plnenie príjmov a 90-percentné plnenie výdavkov.

Cudzie prostriedky – štátne prostriedky, granty a ostatné účelové prostriedky sú vo výške 2,1 milióna eur a sú viazané na použitie v tomto roku.

Sumu 577.000 eur, ktorá po ich odpočítaní zostane, pridelili do rezervného fondu mesta a vratku vo výške 54.000 eur do fondu rozvoja bývania.

„Hospodárenie a záverečný účet po formálnej stránke sú v súlade so všetkými zákonmi a s platnou legislatívou. Čo sa týka môjho celkového hodnotenia, mesto nevyužilo tie príležitosti, ktoré mu rozpočet minulý rok dával. Napríklad starostlivosť o opustených ľudí – bezdomovcov a sociálne odkázaných, starostlivosť o opustené a túlavé zvieratá, a o ‚opustené‘ autá,“ povedal primátor Jaroslav Polaček s tým, že ide aj o ďalšie oblasti.

Najziskovejšia je zoo

Najväčšie výdavky z hľadiska programového členenia rozpočtu boli v programoch vzdelávania (85 miliónov eur), dopravy (36 miliónov eur) a životného prostredia (21 miliónov eur).

Magistrát označil za významné investičné akcie, napríklad rekonštrukciu a vybavenie škôl i školských zariadení, modernizáciu zastávok mestskej hromadnej dopravy, rekonštrukciu mostov, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod Slaneckou cestou či výstavbu nájomných bytov pre mladé rodiny na Sládkovičovej u­lici.

Košice vlani splatili úvery vo výške 19,3 milióna eur.

Hospodárenie všetkých príspevkových organizácií mesta skončilo so ziskom. Najvyšší zisk eviduje zoologická záhrada, a to 230.000 eur. Nasleduje Správa mestskej zelene so ziskom necelých 120.000 eur.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie