Správy

Mlynský náhon je v zlom stave, kompetentní sa zhodli na potrebe úprav

Keďže mesto nebolo úspešné pri získaní finančných zdrojov z eurofondov na revitalizáciu Mlynského náhonu, zhodli sa, že v blízkej budúcnosti budú potrebné aspoň jeho čiastočné úpravy.

Ilustračný obrázok k článku Mlynský náhon je v zlom stave, kompetentní sa zhodli na potrebe úprav
Zdroj: TASR

Riešenie nevyhovujúceho stavu Mlynského náhonu v Košiciach bolo predmetom spoločného stretnutia zástupcov Správy mestskej zelene v Košiciach (SMsZ), Magistrátu mesta Košice, Útvaru hlavného architekta a tiež zástupcov občanov a aktivistov združených v iniciatíve Mlynský náhon – Hornád v meste.

Keďže mesto nebolo úspešné pri získaní finančných zdrojov z eurofondov na revitalizáciu Mlynského náhonu, zhodli sa, že v blízkej budúcnosti budú potrebné aspoň jeho čiastočné úpravy. TASR o tom informoval hovorca SMsZ Viliam Štrelinger.

Zlý prietok

Ako spresnil, malo by ísť o také úpravy, ktoré by pomohli prietoku vody, mali by sa tiež upraviť brehy Mlynského náhonu na rekreačné účely a vyriešiť by sa mali najmä ekologické, prevádzkové a spoločenské problémy.

„Mlynský náhon nie je v dobrom stave. Preto sme ako správcovia tohto objektu privítali toto stretnutie, aby sa aj zástupcovia občanov mohli aktívne podieľať na jeho skrášlení a skvalitnení funkcionality,“ uviedol vedúci technického oddelenia SMsZ Miroslav Šógor.

Kľúčovou úlohou je vyriešenie prietoku a odtoku vody z koryta, prekládka sietí, ktoré bránia plynulému toku pri Rokoku, a v neposlednom rade riešenie profilov – šikmých brehov komplikujúcich údržbu ako kosenie, umiestnenie hrádzok a ďalších prvkov.

„Sme presvedčení, že tieto opatrenia okrem zlepšenia kvality vody a bioparametrov toku tiež umožnia správcovi jednoduchšiu, bezpečnejšiu a ekonomickejšiu údržbu,“ dodal poslanec zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) Ladislav Rovinský.

Ryby Mlynský náhon
11
Galéria

Našli riešenie

Ako Štrelinger dodal, všetci účastníci pracovného stretnutia sa zhodli na tom, že zúčastnené strany budú participovať na návrhu a realizácii riešenia tak, aby výsledné dielo bolo v súlade s občianskou požiadavkou, požiadavkami správcu a urbanistickým zámerom.

„Bude potrebné aj v mestskom zastupiteľstve dôrazne presadiť, aby sa čo najskôr vyčlenili nevyhnutné finančné zdroje na revitalizáciu Mlynského náhonu, pretože ide o jeden z najpálčivejších problémov tohto mesta,“ povedala predsedníčka komisie životného prostredia pri mestskom zastupiteľstve Iveta Kijevská s tým, že bude potrebné rátať s týmito prostriedkami už v návrhu rozpočtu mesta na rok 2019.

Foto: archív

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie